Alina Zawadzka

Zawadzka: W walce z Kościołem władza sowiecka wykorzystała problem polsko-litewski

Zawadzka: W walce z Kościołem władza sowiecka wykorzystała problem polsko-litewski

„Duszpasterstwo polskie na Wileńszczyźnie po wojnie stało się tak naprawdę duszpasterstwem polskojęzycznym. Wiara przetrwała nie tylko dzięki Polakom, ale też dzięki księżom narodowości litewskiej, ponieważ to oni kontynuowali prace swoich poprzedników – księży Polaków, którzy wbrew własnej woli musieli opuścić parafie” – mówi dr Alina Zawadzka, autorka książki „Duszpasterstwo polskie na Wileńszczyźnie w okresie sowieckim (1944–1990)”. We wtorek odbyła się prezentacja tej publikacji w Mejszagole i w Wilnie.