Algirdas Monkevičius

Jarosław Narkiewicz spotkał się z ministrem oświaty

Jarosław Narkiewicz spotkał się z ministrem oświaty

W Ministerstwie Oświaty, Nauki i Sportu odbyło się spotkanie (28 stycznia) , mające na celu omówienie podstawowych zagadnień oświaty mniejszości narodowej na Litwie. W spotkaniu wzięli udział poseł na Sejm Jarosław Narkiewicz, przewodniczący sejmowego komitetu oświaty i nauki Eugenijus Jovaiša oraz ministrer oświaty, nauki i sportu Algirdas Monkevičius.