Albin Głowacki

Albin Głowacki: Sowieckie podręczniki szkolne nie przysłużyły się indoktrynacji dzieci polskich zesłańców

Albin Głowacki: Sowieckie podręczniki szkolne nie przysłużyły się indoktrynacji dzieci polskich zesłańców

17 września 1939r., łamiąc obowiązujący polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona dokonała inwazji na teren Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku tych wydarzeń ziemie wschodnie II RP zostały wcielone do ZSRR, a część z nich nigdy nie wróciła do Polski. Rozpoczęła się fala represji reżimu stalinowskiego wobec mieszkańców tamtych terenów. Więzienia i areszty zapełniły się „wrogami ludu”, a setki tysięcy innych osób zostało w latach 1940-1941 przymusowo wywiezionych w głąb terytorium okupanta. W rocznicę agresji sowieckiej na Rzeczpospolitą Polską publikujemy fragment książki wydanej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego „Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wydawnicza Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943-1946)” prof. Albina Głowackiego.