akcja pod Bezdanami

110 lat temu Piłsudski przeprowadził akcję pod Bezdanami

110 lat temu Piłsudski przeprowadził akcję pod Bezdanami

110 lat temu, 26 września 1908 r., przeprowadzono akcję pod Bezdanami. W napadzie na rosyjski pociąg wzięli udział najwybitniejsi członkowie Organizacji Bojowej PPS: uczestniczyło w niej czterech późniejszych premierów Polski, w tym Józef Piłsudski, który dowodził nią osobiście.