8 września

36. rocznica posłania Solidarności do ludzi pracy Europy Wschodniej

36. rocznica posłania Solidarności do ludzi pracy Europy Wschodniej

36 lat temu, 8 września 1981 r. uczestnicy I krajowego zjazdu delegatów NSZZ „Solidarność” przyjęli w Gdańsku posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej. W dokumencie członkowie „Solidarności” wyrazili swoje poparcie dla robotników z innych krajów socjalistycznych.