600. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Turcją