2nd Czeslaw Okinczyc golf cup

Setna rocznica odzyskania niepodległości Litwy i Polski będzie obchodzona szczególnie