2019

Wiosną znów będziemy zmieniać czas z zimowego na letni

Wiosną znów będziemy zmieniać czas z zimowego na letni

Wszystko wskazuje na to, że wiosną znów będziemy zmieniać czas z zimowego na letni, a jesienią 2019 odwrotnie. Podczas spotkania ministrów infrastruktury państw UE padł nowy, dość odległy, termin odejścia od zmiany czasu.

Grybauskaitė odwiedzi Polskę na początku 2019 roku

Grybauskaitė odwiedzi Polskę na początku 2019 roku

W styczniu Dalia Grybauskaitė uda się z oficjalną wizytą do Polski. Dzisiaj prezydent Litwy weźmie udział w 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), która odbędzie się w Katowicach w dniach 3-14 grudnia.