Balcewicz: Na Litwie za mało uwagi było poświecone 40-leciu Solidarności

,,Na Litwie niestety za mało uwagi było poświęcone 40-leciu Solidarności. Wydarzenia sierpniowe i przedsierpniowe i samo powstanie Solidarności, jej działalność, to było początkiem wszystkiego, co mamy dzisiaj, co mamy na świecie. Solidarność miała wpływ na ,,pieriestrojkę", którą zapoczątkował Gorbaczow, nie mówiąc już o naszym przywróceniu niepodległości, o rozpadzie ZSRR" - zauważył Zbigniew Balcewicz, Sygnatariusz Aktu Niepodległości. Goście ,,6 Dnia Tygodnia" - Zbigniew Balcewicz, Sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy, Czesław Dawidowicz, wieloletni dyrektor  Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, członek zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie, Artur Ludkowski, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie i Walenty Wojniłło, prezes Zrzeszenia Mediów Polskich na Litwie rozmawiali m. in. również o sytuacji na Białorusi, czym się zakończą strajki, a także o szkołach w obliczu koronawirusa. 

Renata Widtmann
Balcewicz: Na Litwie za mało uwagi było poświecone 40-leciu Solidarności

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej