6 dzień tygodnia: Jak AWPL-ZChR wykorzysta swoje 5 minut w radzie Wilna?

Czy Litwini dojrzeli do konfrontacji z trudnymi kartami własnej historii, czy na fali rozliczeń kwestii powojennej partyzantki na Litwie i udziału Litwinów w mordowaniu Żydów Polacy powinni przypomnieć też własne krzywdy; czy porozumienie zawarte w Radzie Miasta Wilna pogrąży wszystkich jego uczestników, a elektorat AWPL-ZChR będzie bardziej wymagający, na czym ma polegać zaplanowana przez Ministerstwo Oświaty fuzja uczelni wyższych i czy polska społeczność ma wizję przyszłości kierunków polonistycznych rozmawiali dr Katarzyna Miksza, ekspert prawa międzynarodowego z Uniwersytetu Michała Romera w Wilnie i Walenty Wojniłło, redaktor Wilnoteki. Program prowadziła Małgorzata Kozicz.

Małgorzata Kozicz
6 dzień tygodnia: Jak AWPL-ZChR wykorzysta swoje 5 minut w radzie Wilna?

PODCASTY I GALERIE