6 dzień tygodnia: Czy ucząc się języka litewskiego, zapominamy o polskim?

O tym, czy wybór znanego dotąd z działalności artystycznej i sportowej Marka Kubiaka na prezesa wileńskiego oddziału ZPL zwiastuje zmiany w tej organizacji, dlaczego polskie dzieci wolą rozmawiać z rówieśnikami po angielsku, a nie po litewsku i jak to możliwe, że po 12 latach w polskiej szkole studentów należy uczyć pisania po polsku rozmawiali Ewelina Mokrzecka, dziennikarka portalu zw.lt i członkini Polskiego Klubu Dyskusyjnego, prof. Jarosław Wołkonowski, prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku, Robert Mickiewicz, redaktor "Kuriera Wileńskiego" i Dariusz Żybort, lekarz, prezes Rady Szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie. Program prowadziła Małgorzata Kozicz.

Ewelina Mokrzecka
6 dzień tygodnia: Czy ucząc się języka litewskiego, zapominamy o polskim?

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej