6 dzień tygodnia – 29.07.2017

O tym, jakie znaczenie dla dzisiejszych relacji polsko-litewskich może mieć odnalezienie szczątków Zygmunta Sierakowskiego, jak budować dobre stosunki mimo kontrowersyjnych faktów historycznych, czy zamieszczenie na polskich paszportach wizerunku Ostrej Bramy zaktywizuje radykałów po obu stronach, kto jest odpowiedzialny za to, że w porównaniu z rokiem 2004 liczba uczniów w szkołach zmalała o 233 tysiące i jak te liczby odbijają się na szkolnictwie wyższym rozmawiali Katarzyna Miksza, ekspert prawa międzynarodowego z Uniwersytetu Michała Romera w Wilnie, Jarosław Wołkonowski, prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku oraz Mariusz Antonowicz, politolog z Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego. Program prowadziła Małgorzata Kozicz.

zw.lt
6 dzień tygodnia – 29.07.2017

PODCASTY I GALERIE