6 dzień tygodnia (24.09.2016)

O tym, czy kwestie zagłady Żydów są na Litwie dostatecznie zbadane i rozliczone, dlaczego Rosja transmituje na Litwie kilkadziesiąt kanałów, a Polska jeden oraz czy niedoskonały Kodeks Pracy był politycznym zagraniem Partii Socjaldemokratycznej rozmawiali Renata Mieńkowska Norkienė, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Michała Romera w Wilnie, Kamilia Strol z Polskiego Klubu Dyskusyjnego i Jarosław Wołkonowski, prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku. Program prowadziła Małgorzata Kozicz.

zw.lt
6 dzień tygodnia (24.09.2016)

PODCASTY I GALERIE