6 dzień tygodnia – 19.08.2023

Zapraszamy do słuchania kolejnej audycji 6 dzień tygodnia o aktualnościach minionego tygodnia na Litwie oraz w świecie!

zw.lt

„Szósty dzień tygodnia” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM w soboty o godz. 10.00. Redaktorka Renata Widtmann rozmawia z zaproszonymi do studia gośćmi na najważniejsze tematy kończącego się tygodnia z obszarów życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.https://www.facebook.com/v6.0/plugins/like.php?action=like&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df3d422b4e2fc3c8%26domain%3Dzw.lt%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fzw.lt%252Ff38134272a4cd28%26relation%3Dparent.parent&container_width=725&href=https%3A%2F%2Fzw.lt%2Fszosty-dzien-tygodnia%2F6-dzien-tygodnia-12-08-2023%2F&layout=standard&locale=pl_PL&sdk=joey&share=true&size=small&width=

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej