6 dzień tygodnia – 17.06.2017

O tym, czy wprowadzenie polskich kanałów byłoby dla Litwy zwrotem w kierunku Zachodu, czyje intencje są szczere, a kto chce zbić na kwestii telewizyjnej kapitał polityczny, czy wizyta delegacji polskich posłów na Litwie zwiastuje intensyfikację współpracy i czy Polacy z Litwinami potrafią dzielić się pamiecią o tragediach rozmawiali Ilona Lewandowska, dziennikarka "Kuriera Wileńskiego", Jarosław Biersiekierski, prawnik, członek Polskiego Klubu Dyskusyjnego i Walenty Wojniłło, redaktor Wilnoteki. Program prowadziła Małgorzata Kozicz.

Ilona Lewandowska
6 dzień tygodnia – 17.06.2017

PODCASTY I GALERIE