6 dzień tygodnia – 04.02.2017

O tym, dlaczego przy różnych rządach przedstawiciele rządu tak samo walczą z dwujęzycznymi tabliczkami, czy Litwa jest gotowa, by stać się krajem bez domów dziecka oraz dlaczego rośnie konsumpcja, skoro nie rosną wynagrodzenia, rozmawiali Ilona Lewandowska, dziennikarka "Kuriera Wileńskiego", Artur Ludkowski, dyrektor Domu Polskiego w Wilnie, radny miasta Wilna oraz Wiktor Zapolski, członek Polskiego Klubu Dyskusyjnego.

zw.lt
6 dzień tygodnia – 04.02.2017

PODCASTY I GALERIE