susisiekimo-ministerija

AUDYCJA SZÓSTA

W Kłajpedzie przeładowano w ciągu pierwszych 10 miesięcy tego roku ponad 28 mln ton towarów. Port posiadający atut niezamarzającego, stale dąży do utrzymania się w walce konkurencyjnej. W związku z tym dyrekcja inwestuje potężne środki finansowe w rozbudowę infrastruktury. W maju bieżącego roku zakończono największe prace pogłębiania i poszerzania toru wodnego portu. Prace, które wykonano w ekspresowym tempie, kosztowały blisko 130 milionów litów, z czego 85 proc. stanowiły pieniądze z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Szerokiej Drogi do Europy6

AUDYCJA PIĄTA

Zanieczyszczenie powietrza, hałas i korki sprawiają, iż coraz trudniej poruszać się nam w obrębie miast. Z najnowszego badania wynika, że większość Europejczyków jest gotowa zrezygnować z udogodnień oferowanych przez prywatne samochody oraz przesiąść się do transportu publicznego na rzecz ograniczenia szkodliwych emisji.
Środki z Funduszu Spójności Unii Europejskiej przyznane w latach 2007 – 2013 pozwoliły sfinansować duże projekty modernizacji taboru oraz poszerzenia oferty sportowo-rekreacyjnej największych miast kraju.

Szerokiej Drogi do Europy5

AUDYCJA CZWARTA

W okresie finansowym 2007 – 2013 zawdzięczając finansowaniu z Funduszu Spójności Unii Europejskiej wykonano kilka dużych projektów modernizacji dróg krajowych. Rekonstrukcją objęto 174 kilometry dróg na łączną kwotę ponad pół miliarda litów, w tym blisko 379 miliony pochodziły z Unii. Ministerstwo Transportu występuje ponadto w roli pośrednika samorządów lokalnych w trakcie ubiegania się o fundusze na asfaltowanie ulic i budowę chodników. Z tej szansy skorzystały również samorządy Wileńszczyzny.

Szerokiej Drogi do Europy4

AUDYCJA TRZECIA

W okresie finansowym 2007 – 2013 na modernizację litewskiej branży transportowej z funduszy europejskich przypadło blisko 5,4 miliarda litów, w tym ponad 3 miliardy 800 milionów litów z Funduszu Spójności. 60 proc. wspomnianej kwoty przyznano na odbudowę dróg.
Litewska sieć drogowa jest częścią systemu transportowego Unii Europejskiej. W związku z tym większość wsparcia skierowano na unowocześnienie infrastruktury w kierunkach Wschód – Zachód oraz Północ – Południe.

Szerokiej Drogi do Europy3

AUDYCJA DRUGA

Możliwość skorzystania z unijnych funduszy strukturalnych stworzyła Litwie szansę na budowę obwodnic mających strategiczne znaczenie dla miast. W okresie finansowym 2007-2013 z europejskiego Funduszu Spójności na budowę obwodnic przyznano 685 milionów 400 tys. litów.

Szerokiej Drogi do Europy2

AUDYCJA PIERWSZA

Litewska kolej pędzi z inwestycjami za miliardy litów, które zostały przyznane z europejskiego Funduszu Spójności w okresie finansowym 2007-2013. O najbardziej spektakularnych projektach zrealizowanych przez spółkę „Lietuvos Geležinkeliai” w audycji „Szerokiej drogi do Europy”.

Szerokiej drogi do Europy 1