• Świat
  • 14 października, 2020 12:24

Życzenia Pary Prezydenckiej RP nauczycielom szkół polskich poza granicami kraju 

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą złożyli życzenia nauczycielom, pedagogom i pracownikom oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który obchodzony jest dzisiaj w Polsce. ,,Dziękujemy także nauczycielom szkół polskich poza granicami kraju za to, że ucząc polskiego języka, historii i kultury, podtrzymują więź z Ojczyzną i przekazują kolejnym pokoleniom patriotyczne wartości oraz świadomość własnych korzeni" - zaznaczyła Para Prezydencka. 

prezydent.pl
Życzenia Pary Prezydenckiej RP nauczycielom szkół polskich poza granicami kraju 

Fot. Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP

Prezydent wraz z małżonką podkreślili, że jest to wielka odpowiedzialność i zadanie, któremu nauczyciele stawiają czoła każdego dnia. Jak wskazywali, w tym roku nauczyciele musieli się zmierzyć z niezwykle trudną sytuacją z uwagi na to, że pandemia spowodowała zamknięcie szkół i wprowadzenie zdalnego nauczania.

„To Państwo przekazują młodym ludziom wiedzę niezbędną do zrozumienia współczesnego świata i kształcą umiejętności, które staną się podstawą ich życiowych sukcesów i źródłem samorealizacji. Uczą Państwo wzajemnego szacunku i nawiązywania koleżeńskich relacji oraz towarzyszą swoim wychowankom w ich pierwszych społecznych działaniach” – życzyli.

PODCASTY I GALERIE