• Świat
  • 30 grudnia, 2021 14:43

Zmiany na mapie Polski. Przybędzie 10 nowych miast

Od 1 stycznia 2022 r. na mapie Polski pojawi się 10 kolejnych miejscowości ze statusem miasta. Po zmianach w naszym kraju będą 964 miasta. Uzyskanie statusu miasta to szansa na rozwój, szybszy postęp i lepszą infrastrukturę. To także szansa na pozyskanie nowych inwestorów. Premier przypomniał, że większość z nich odzyska utracone prawa m.in. w wyniku carskich represji po powstaniu styczniowym.

gov.pl
Zmiany na mapie Polski. Przybędzie 10 nowych miast

Fot. KPRP

Większy prestiż dla miejscowości i szansa na pozyskanie nowych inwestorów


Uzyskanie statusu miasta wiąże się m.in. ze zmianą wizerunkową i większym prestiżem miejscowości. To także szansa na pozyskanie nowych inwestorów, ale też sięgnięcie po fundusze związane z rozwojem obszarów miejskich.

 – Nasz rząd nie zostawia mniejszych miejscowości samych sobie. Chciałbym, żeby to nadanie oznaczało dla nowych miast szybszy rozwój, lepszą infrastrukturę – mówił premier Morawiecki. Jak dodał, warto dzisiaj przywrócić nadzieję na sprawiedliwy i zrównoważony rozwój.

W przypadku nowych miast, propozycja zmiany statusu uzyskała pozytywne opinie rad gmin. Nadanie statusu miasta było także poprzedzone konsultacjami społecznymi z mieszkańcami. O nadaniu statusu miasta decyduje m.in. stopień urbanizacji danego terenu. Wszystkie nowe miasta wykazują cechy funkcjonalno-przestrzenne, które przesądzają o ich miejskim charakterze. Większość mieszkańców tych miejscowości utrzymuje się z działalności pozarolniczej. Nowe miasta są też dobrze skomunikowane z innymi miejscowościami. 


Od nowego roku Polska będzie miała 964 miasta


Premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia przypomniał, że większość z nowych miast odzyska utracone prawa m.in. w wyniku carskich represji po powstaniu styczniowym. 

–  Nasze miasta przechodziły przez różne kryzysy. Wiele z dzisiejszych wiosek, które dzisiaj stają się miastami, zostały ukarane przez cara za powstanie styczniowe. Wskazał, że miasta takie jak m.in. Cegłów, Bolimów czy Lutomiersk to przykłady, jak zmieniamy wektory historii. Oznacza to także wzrost aspiracji i ambicji lokalnych społeczności –  podsumował.

Od 1 stycznia 2022 r. Polska będzie miała o 10 miast więcej niż do tej pory. Status miasta otrzymają:

Pruszcz – w gminie Pruszcz, w powiecie świeckim, w województwie kujawsko-pomorskim. Pruszcz był miastem przez 500 lat – od 1367 r. Prawa miejskie odebrali miejscowości w 1867 r. Prusacy. Na terenie miasta zachowały się budowle wzniesione na przełomie XIX i XX w. Są one ujęte w ewidencji zabytków województwa kujawsko-pomorskiego, m.in.: dom parafialny z 1886 r.

Izbica – w gminie Izbica, w powiecie krasnostawskim, w województwie lubelskim. Izbica to kolejne miasto, któremu przywrócono prawa miejskie utracone w wyniku represji carskich po powstaniu styczniowym. Miejscowość posiadała prawa miejskie w latach 1750-1869. Przez Izbicę przebiega droga krajowa nr 17 relacji Warszawa-Lublin-Hrebenne oraz linia kolejowa Rejowiec-Hrebenne.

Lutomiersk – w gminie Lutomiersk, w powiecie pabianickim, w województwie łódzkim. Posiada najdłuższe tradycje bycia miastem. Prawa miejskie posiadał w latach 1274-1869, a więc przez prawie 600 lat. Centralna część miejscowości znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Ważnym miejscem dla mieszkańców jest Klasztor Księży Salezjanów.

Bolimów – w gminie Bolimów, w powiecie skierniewickim, w województwie łódzkim. Posiadał prawa miejskie od 1370 do 1870 r. Miejscowość położona jest przy autostradzie A2. Centrum miejscowości stanowi zespół dawnego rynku i kościoła wraz z historycznym rozplanowaniem miasta. Zachowany układ został wpisany do rejestru zabytków i objęty ścisłą strefa konserwatorską.

Cegłów – w gminie Cegłów, w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim. Posiadał prawa miejskie od 1621 do 1869 roku. W miejscowości zachował się historyczny układ urbanistyczny.

Nowe Miasto – w gminie Nowe Miasto, w powiecie płońskim, w województwie mazowieckim. Posiadało prawa miejskie od 1420 r. W miejscowości organizowane są cyklicznie Jarmarki Nowomiejskie – od przeszłości do teraźniejszości, które nawiązują tematyką do różnych epok historycznych.

Jedlnia-Letnisko – w gminie Jedlnia-Letnisko, w powiecie radomskim, w województwie mazowieckim. Do 1917 r. funkcjonowała pod nazwą Mokrzec Swoboda. W okresie międzywojennym w Jedlni-Letnisku zaczęły powstawać pierwsze domy letniskowe, stawiane na wzór podwarszawskich willi w stylu świdermajer. Dziś jest to miejscowość turystyczna, która przyciąga dziś ciekawą historią, zabytkową architekturą drewnianą oraz wyjątkowym klimatem. 

Olsztyn – w gminie Olsztyn, w powiecie częstochowskim, w województwie śląskim. Utracił uzyskane w 1488 r. prawa miejskie w wyniku represji carskich. Miejscowość jest najbardziej znana z lokalizacji na Szlaku Orlich Gniazd: nad  miejscowością góruje wzgórze, na którym znajdują się ruiny XIV-wiecznego zamku. 

Iwaniska – w gminie Iwaniska, w powiecie opatowskim, w województwie świętokrzyskim. Miejscowość posiadała prawa miejskie w latach 1403-1869. Przez miejscowość przebiega droga wojewódzka nr 757 Opatów-Iwaniska-Staszów-Stopnica oraz droga wojewódzka nr 758 Iwaniska-Klimontów-Koprzywnica-Ciszyca, przy której w miejscowości Ujazd znajdują się ruiny Zamku „Krzyżtopór”.

Kaczory – w gminie Kaczory, w powiecie pilskim, w województwie wielkopolskim. Po I wojnie światowej Kaczory stały się miejscowością graniczną. Najcenniejszymi zabytkami w miejscowości – wpisanymi do rejestru zabytków są Kościół p.w. św. Andrzeja Boboli z 1912 r. wraz z prospektem organowym wykonanym po 1912 r. i chrzcielnicą z początku XX w. 

PODCASTY I GALERIE