• Świat
  • 9 sierpnia, 2021 14:08

Zmarł rosyjski dysydent i obrońca praw człowieka Siergiej Kowalow

Rosyjski dysydent z czasów ZSRR i obrońca praw człowieka Siergiej Kowalow zmarł w wieku 91 lat – podało niezależne radio Echo Moskwy, powołując się na syna Kowalowa – Iwana. Poinformował on, że jego ojciec zmarł we śnie.

zw.lt
Zmarł rosyjski dysydent i obrońca praw człowieka Siergiej Kowalow

Siergiej Kowalow na tle zburzonego pałacu prezydenckiego w Groznym. Fot. Memoriał

„Ojciec zmarł dzisiaj, we śnie, wcześnie rano 9 sierpnia” – napisał Iwan Kowalow na swoim profilu na Facebooku.

O śmierci Kowalowa poinformował także obrońca praw człowieka ze Stowarzyszenia Memoriał, Aleksandr Czerkasow. Kowalow był w przeszłości przewodniczącym tej organizacji.

Premier Ingrida Šimonytė i prezydent Gitanas Nausėda złożyli kondolencje z powodu śmierci Siergieja Kowaliowa, wybitnego rosyjskiego obrońcy praw człowieka i byłego dysydenta, laureata Nagrody Wolności.

„Straciliśmy wybitnego działacza na rzecz praw człowieka, dysydenta i wielkiego przyjaciela Litwy. Siergiej Kowaliow był szczególnym zwolennikiem walk o wolność Litwy podczas wszystkich dziesięcioleci sowieckiej okupacji i ucisku” – napisał prezydent w kondolencjach.

Według prezydenta osobista troska i uwaga S. Kowaliowa oraz wiara w przyszłość niepodległej Litwy pomogły przy podjęciu decyzji 11 marca 1990 r. o odrodzeniu państwa i w niezwykle trudnych momentach 1991 r.

„Całe życie tej odważnej osobowości poświęcone było walce z sowieckim zniewoleniem, z panującym reżimem kłamstwa i upokorzenia – stwierdziła premier w swoich kondolecjach. Ingrida Šimonytė zauważa, że ​​w walce o prawa człowieka S. Kowaliow aktywnie współpracował z litewskimi dysydentami, pomagał przygotować i podpisywał ważne dokumenty ujawniające zbrodnie sowieckie, a także przyczynił się do rozpowszechniania Kroniki Litewskiego Kościoła Katolickiego na Zachodzie.

„Składam szczere kondolencje rodzinie, krewnym i wszystkim tym, którzy mieli zaszczyt poznać tego bojownika o sprawiedliwość” – czytamy w oświadczeniu premier.

Siergiej Kowalow urodził się 2 marca 1930 roku w miejscowości Seredyna-Buda w obwodzie sumskim na Ukrainie. Dzieciństwo i młodość spędził w Podlipkach koło Moskwy. W roku 1952 ukończył wydział biologii Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego (MGU), gdzie obronił potem doktorat. W latach 1965-1969 pracował na tej uczelni w laboratorium metod matematycznych w biologii. Jako biolog był autorem ponad 60 prac naukowych.

Już w połowie lat 50. XX wieku Kowalow podczas pracy na uczelni występował przeciwko ideologizacji nauki, zwłaszcza genetyki. Impulsem do podjęcia aktywności na rzecz obrony praw człowieka stał się dla niego proces pisarzy Andrieja Siniawskiego i Julija Daniela w 1966 roku; Kowalow organizował podpisywanie listów w ich obronie. W latach 1967-1968 był sygnatariuszem wielu protestów i dołączył do działaczy powstającego ruchu obrony praw człowieka. W maju 1969 roku dołączył do pierwszej w ZSRR tego rodzaju organizacji – Grupy Inicjatywnej na rzecz obrony praw człowieka i rozpoczął współpracę z Andriejem Sacharowem. W tym okresie Kowalow musiał odejść z MGU i podjął pracę w rybackiej stacji doświadczalnej w Moskwie.

Od 1972 roku pracował przy wydawaniu podziemnego biuletynu informacyjnego o represjach politycznych w ZSRR – „Kroniki Wydarzeń Bieżących”. Utrzymywał kontakty z dysydentami na Litwie i w Gruzji. 28 grudnia 1974 roku został aresztowany i oskarżony o „propagandę antyradziecką”. Skazano go rok później na siedem lat łagru i trzy lata zesłania. Wyrok odbył w całości, najpierw w łagrach dla więźniów politycznych w obwodzie permskim na Uralu, potem w więzieniu w Czystopolu w Tatarstanie. Trzy lata zesłania spędził w obwodzie magadańskim na Dalekim Wschodzie.

Po powrocie do Moskwy w roku 1987, już w okresie pieriestrojki, Kowalow zaangażował się w działalność na rzecz przemian demokratycznych. Od 1990 roku był deputowanym Rady Najwyższej ZSRR, gdzie jako przewodniczący komisji praw człowieka przygotował amnestię dla więźniów politycznych. Później, już w niepodległej Rosji dwukrotnie – w 1995 i 1999 roku – wybierany był na deputowanego niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej. Był jednym z autorów rosyjskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1991 roku i rozdziału konstytucji Federacji Rosyjskiej poświęconego prawom człowieka i obywatela.

W latach 1993-1996 Kowalow kierował Komisją Praw Człowieka przy prezydencie Rosji, którym był wówczas Borys Jelcyn. Od stycznia 1994 roku do marca 1995 roku Kowalow był pierwszym rosyjskim rzecznikiem praw człowieka (ombudsmanem).

W czasie tzw. pierwszej wojny czeczeńskiej Kowalow od początku ostro krytykował politykę Jelcyna w tej kwestii i decyzję o użyciu sił zbrojnych wobec separatystów. Stanął na czele połączonej misji obserwacyjnej organizacji społecznych w strefie konfliktu. Stanowisko, które w tej sprawie zajął i nagłaśnianie aktów przemocy ze strony sił federalnych, sprawiło, że Duma Państwowa odwołała go z funkcji rzecznika praw człowieka.

W 1996 roku Kowalow ustąpił ze wszystkich stanowisk w administracji Jelcyna – z Komisji Praw Człowieka przy prezydencie i z Rady Prezydenckiej, organu doradczego. Wyjaśnił, że na ten krok zdecydował się, gdyż Jelcyn „definitywnie zrezygnował z reform demokratycznych”. Władzom Rosji Kowalow zarzucał, że niechętnie mówią o demokracji i praworządnym państwie, a coraz częściej sięgają po retorykę wielkomocarstwową. Nigdy potem Kowalow nie objął żadnego stanowiska państwowego.

Nie mniej krytycznie ocenił on Władimira Putina u początku jego rządów, szczególnie to, że prezydent i jego współpracownicy wywodzili się z KGB – instytucji odpowiedzialnej za masowe represje. W późniejszych latach Kowalow należał do najostrzejszych i najbardziej konsekwentnych krytyków polityki wewnętrznej i zagranicznej Putina. Przez 15 lat związany był z opozycyjną partią Jabłoko.

Kowalow jest laureatem licznych odznaczeń i nagród zagranicznych oraz międzynarodowych za działalność na rzecz obrony praw człowieka.

Na podst. belsat.eu, BNS

PODCASTY I GALERIE