Zgromadzenie parlamentarne Polska-Litwa-Ukraina w Kijowie

W poniedziałek (30 maja) w Kijowie odbędzie się dwudniowa, VII sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Najwyższej Ukrainy, Sejmu Republiki Litewskiej, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - informuje Senat RP.

zw.lt
Zgromadzenie parlamentarne Polska-Litwa-Ukraina w Kijowie

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Parlamentarzyści z Polski, Litwy i Ukrainy będą dyskutować na temat współpracy międzyparlamentarnej, dotyczącej polityki regionalnej oraz bezpieczeństwa w kontekście sytuacji na Ukrainie. Drugiego dnia obrady będą poświęcone rozwojowi współpracy Ukraina – Unia Europejska. Oprócz tego odbędą się posiedzenia komisji ds. współpracy kulturalno-humanitarnej, komisji ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Ukrainy,( na którym zostaną omówione kwestie współpracy euroatlantyckiej przed szczytem NATO w Warszawie), a także posiedzenie komisji ds. rozwoju współpracy gospodarczej, regionalnej i transgranicznej. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Najwyższej Ukrainy, Sejmu Republiki Litewskiej, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest konsultacyjnym organem międzyparlamentarnym, który został powołany 13 maja 2005 r. w celu opracowania zagadnień i projektów, stanowiących przedmiot trójstronnego zainteresowania.

W skład Zgromadzenia wchodzi po 10 parlamentarzystów z Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (reprezentujących wszystkie kluby), Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy. Przewodniczącym narodowej delegacji każdego kraju jest przewodniczący jego parlamentu, a zastępcą przewodniczący komisji spraw zagranicznych danego parlamentu. Polska Delegacja składa się z 7 posłów i 3 senatorów. Przewodniczy jej marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

PODCASTY I GALERIE