• Świat
  • 22 grudnia, 2017 0:45

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych potępiło decyzję Trumpa ws. Jerozolimy

Przeważającą większością głosów Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło w czwartek uchwałę domagającą się anulowania niedawnej decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o oficjalnym uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela.

PAP
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych potępiło decyzję Trumpa ws. Jerozolimy

Fot. PAP/EPA

Stało się tak mimo wcześniejszej zapowiedzi Trumpa, że państwa, które poprą uchwałę, narażą się na utratę pomocy finansowej udzielanej im przez USA. Groźbę tę zlekceważyły również kraje korzystające z istotnego wsparcia Waszyngtonu dla swych sił zbrojnych lub gospodarek, jak Egipt, Jordania i Irak.

Spośród 193 państw członkowskich ONZ za rezolucją głosowało 128, w tym Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Rosja i Chiny, a przeciw dziewięć – USA, Izrael, Gwatemala, Honduras, Togo i cztery wyspiarskie państwa strefy Pacyfiku. 35 wstrzymało się od głosu, w tym Australia, Kanada oraz Polska i pięć innych krajów Unii Europejskiej – Chorwacja, Czechy, Łotwa, Rumunia i Węgry. Wśród 21 państw, które nie wzięły udziału w głosowaniu, były Ukraina, Mołdawia i Gruzja. Rezolucje Zgromadzenia Ogólnego NZ zapadają większością głosów i nie mają wiążącej mocy prawnej.

Zredagowana przez Egipt czwartkowa rezolucja nie wspomina dosłownie o posunięciu Trumpa. Wyraża „głębokie ubolewanie” z powodu „najnowszych decyzji dotyczących statusu Jerozolimy” i „potwierdza, że jakiekolwiek decyzje i działania zmierzające do zmiany charakteru, statusu lub struktury demograficznej świętego miasta Jerozolimy nie mają skutków prawnych, są nieważne i muszą zostać anulowane”.

Głosowanie w Zgromadzeniu Ogólnym odbyło się na wniosek państw arabskich i muzułmańskich po tym, gdy taka sama rezolucja została w poniedziałek zawetowana przez USA w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Pozostałe 14 państw członkowskich Rady głosowało za przyjęciem rezolucji.

PODCASTY I GALERIE