Świat
PAP

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych potępiło decyzję Trumpa ws. Jerozolimy

Przeważającą większością głosów Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło w czwartek uchwałę domagającą się anulowania niedawnej decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o oficjalnym uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela.

Stało się tak mimo wcześniejszej zapowiedzi Trumpa, że państwa, które poprą uchwałę, narażą się na utratę pomocy finansowej udzielanej im przez USA. Groźbę tę zlekceważyły również kraje korzystające z istotnego wsparcia Waszyngtonu dla swych sił zbrojnych lub gospodarek, jak Egipt, Jordania i Irak.

Spośród 193 państw członkowskich ONZ za rezolucją głosowało 128, w tym Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Rosja i Chiny, a przeciw dziewięć – USA, Izrael, Gwatemala, Honduras, Togo i cztery wyspiarskie państwa strefy Pacyfiku. 35 wstrzymało się od głosu, w tym Australia, Kanada oraz Polska i pięć innych krajów Unii Europejskiej – Chorwacja, Czechy, Łotwa, Rumunia i Węgry. Wśród 21 państw, które nie wzięły udziału w głosowaniu, były Ukraina, Mołdawia i Gruzja. Rezolucje Zgromadzenia Ogólnego NZ zapadają większością głosów i nie mają wiążącej mocy prawnej.

Zredagowana przez Egipt czwartkowa rezolucja nie wspomina dosłownie o posunięciu Trumpa. Wyraża „głębokie ubolewanie” z powodu „najnowszych decyzji dotyczących statusu Jerozolimy” i „potwierdza, że jakiekolwiek decyzje i działania zmierzające do zmiany charakteru, statusu lub struktury demograficznej świętego miasta Jerozolimy nie mają skutków prawnych, są nieważne i muszą zostać anulowane”.

Głosowanie w Zgromadzeniu Ogólnym odbyło się na wniosek państw arabskich i muzułmańskich po tym, gdy taka sama rezolucja została w poniedziałek zawetowana przez USA w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Pozostałe 14 państw członkowskich Rady głosowało za przyjęciem rezolucji.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!