Zdiagnozowane ryzyka związane z ŚDM zostały wyeliminowane

Zdiagnozowane ryzyka związane z przygotowaniem wizyty papieża Franciszka oraz organizacji Światowych Dni Młodzieży zostały w mojej ocenie wyeliminowane - zadeklarowała w poniedziałek przewodnicząca rządowo-kościelnego zespołu ds. przygotowania tych wydarzeń Beata Kempa.

PAP
Zdiagnozowane ryzyka związane z ŚDM zostały wyeliminowane

„Uroczystości mamy coraz bliżej, zostały dwa miesiące, (…) abyśmy się w sposób bardzo precyzyjny wszyscy przygotowali” – oceniła Kempa podczas wyjazdowego posiedzenia zespołu ds. przygotowania wizyty papieża Franciszka i Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

„Nasza rola (…), jako rządowego zespołu i wszystkich osób z tym związanych, a więc wszystkich służb, jest rolą absolutnie służebną (…), która w sposób bardzo spokojny, bardzo profesjonalny, będzie te wydarzenia zabezpieczać” – podkreśliła. „W tym zakresie wspieramy organizatora” – dodała.

Kempa zaakcentowała bardzo dobrą dotychczasową współpracę z organizatorem ŚDM. Przypomniała, że zgodnie ze specustawą do 15 maja zostały przedstawione przez wojewodów małopolskiego i śląskiego plany zabezpieczenia wizyty Ojca Świętego i ŚDM – i zostały one już zweryfikowane.

Przewodnicząca zespołu wskazała, że poniedziałkowe spotkanie ma też służyć rozwianiu wszystkich ewentualnych wątpliwości – także wobec „medialnego szumu” z tym związanego. „My już jesteśmy na tym etapie, że tych wątpliwości nie mamy; skupiamy się wyłącznie na działaniu logistycznym i formalnym – co już poza nami – i teraz wkraczamy w fazę realizacji” – mówiła.

Kempa podała, że odrębnym zarządzeniem powołała specjalny zespół – grupę roboczą koordynowaną przez RCB składającą się z ekspertów służb i organów administracji rządowej, która ma za zadanie wsparcie organizatora ŚDM w fazie przygotowań i realizacji.

„Celem przede wszystkim jest to, aby minimalizować ewentualne czy potencjalne ryzyka, bo takie wystąpić mogą zawsze. Te ryzyka, które zostały zidentyfikowane na podstawie raportu (RCB – PAP), który został w sposób nieformalny podany do publicznej wiadomości – mówiąc oględnie i bardzo delikatnie. (…) I one absolutnie wręcz w mojej ocenie zostały wyeliminowane” – podkreśliła Kempa.

PODCASTY I GALERIE