• Świat
  • 6 listopada, 2013 8:02

Zarządzanie finansami UE nie jest dobre

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) zaaprobował we wtorek sprawozdanie finansowe UE za 2012 rok. Wskazał jednocześnie, że 4,8 proc. środków (około 6,6 mld euro) wydano niezgodnie z przepisami.

PAP
Zarządzanie finansami UE nie jest  dobre

Fot. PAP/EPA / BORIS ROESSLER

W 2012 r. wydatki z budżetu UE wyniosły 138,6 mld euro. Według Trybunału tzw. poziom błędu, czyli szacowany odsetek niewłaściwie wydanych środków z budżetu Unii, był w 2012 r. wyższy niż rok wcześniej, kiedy to wyniósł 3,9 proc.

Wskaźnik ten nie jest jednak miarą nadużyć czy marnotrawstwa unijnych środków. Jest to oszacowanie kwot, które nie powinny były zostać wypłacone, ponieważ nie zostały wykorzystane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Typowe błędy to wypłacanie pieniędzy odbiorcom, którzy nie spełnili odpowiednich wymogów, bądź też zamówienia na usługi, towary lub inwestycje, zrealizowane z naruszeniem przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych.

W raporcie kontrolerzy ETO wskazują, że błędy dotyczą wszystkich obszarów wydatków operacyjnych. Najczęściej niewłaściwie wydatkowane są fundusze przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich (7,9 proc.), politykę regionalną, energię i transport (6,8 proc.), badania naukowe (3,9 proc.) oraz rolnictwo (3,8 proc.).

„Zarządzanie finansami Unii Europejskiej wciąż nie jest wystarczająco dobre – ocenił prezes ETO Vitor Caldeira.

Zaapelował on o przeanalizowanie i uproszczenie przepisów dotyczących wydatków UE, co pozwoliłoby zapobiec wielu nieprawidłowościom.

Jego zdaniem w zarządzaniu finansami UE należy w większym stopniu skoncentrować się na efektach, jakie mają przynieść unijne pieniądze, zamiast tylko na ich rozdysponowaniu. „Należy określić jasne cele oraz odpowiednie wskaźniki i oczekiwane rezultaty” – dodał.

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest niezależną instytucją kontrolującą finanse UE. Został utworzony w 1975 roku i ma siedzibę w Luksemburgu.

PODCASTY I GALERIE