Wyroki w zawieszeniu za niszczenie zabytku w b. obozie Auschwitz

Karę 1 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata wymierzył w środę sąd rejonowy w Oświęcimiu dwóm młodym Portugalczykom, którzy odpowiadali za niszczenie historycznej bramy głównej w byłym niemieckim obozie Auschwitz II-Birkenau.

PAP
Wyroki w zawieszeniu za niszczenie zabytku w b. obozie Auschwitz

Sąd oddał Portugalczyków pod dozór kuratora oraz nakazał im zapłacić po 1 tys. zł na rzecz Muzeum Auschwitz.

Wyrok jest nieprawomocny. Obrońca Portugalczyków Marcin Surowiec zapowiedział już apelację do Sądu Okręgowego w Krakowie. Portugalczycy nie stawili się na ogłoszeniu wyroku.

Sędzia Konrad Gwoździewicz w uzasadnieniu powiedział, że „materiał dowodowy jest jednoznaczny i przekonuje o winie oskarżonych”. „Zresztą przyznali się oni do winy w toku śledztwa, wyrażając żal i skruchę” – podkreślił.

Sędzia zaznaczył, że Portugalczycy są bardzo młodzi i nie byli dotychczas karani. „W związku z tym sąd zdecydował się na wymierzenie im kary w najniższym pułapie przewidzianym przez ustawodawcę. (…) Oskarżeni o taki wymiar sami wnosili w toku śledztwa. W przekonaniu sądu kara jest wystarczająca i spełni cele prewencyjne oraz wychowawcze” – podkreślił.

Sąd odniósł się w uzasadnieniu także do słów obrońcy, który w ostatnim słowie wskazywał, że wartość materialna szkody była zbyt niska, by można było mówić o niszczeniu zabytku. „Należy zauważyć, że szkoda powstała w mieniu o szczególnym znaczeniu dla kultury. W związku z tym wartość materialna szkody nie ma znaczenia dla bytu przestępstwa” – wyjaśnił.

Mecenas Surowiec w środę nie zmienił swojego stanowiska, które prezentował w mowie obrończej. „Twierdziłem, że przy przestępstwie zarzucanym oskarżonym wartość szkody jest niższa niż 500 zł, wówczas do niego nie doszło. Mamy do czynienia z innym czynem zabronionym, którego nie zarzucono moim klientom. Nie zgadzam się z oceną sędziego, że wartość szkody nie ma znaczenia. Aby mówić o zniszczeniu dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury, jego wartość musi przekroczyć 500 zł. Dlatego (…) będę składał apelację, kwestionując uzasadnienie prawne” – wyjaśnił.

Dwaj Portugalczycy zostali zatrzymani w lipcu ub. r., gdy w cegłach zabytkowej bramy głównej, która jest uznawana za symbol obozu oraz dokonanej w nim Zagłady, wyryli swoje imiona i nazwiska. Młodzi przyznali się do winy i zaproponowali dobrowolne poddanie się karze. Prokuratura nie przystała na takie rozwiązanie i skierowała akt oskarżenia do sądu.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później i stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. W 2016 r. zwiedziło je ponad 2,05 mln osób. Były obóz w 1979 r. został wpisany – jako jedyny tego typu obiekt – na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dlatego – jak wyjaśniał w ub. r. w rozmowie z PAP rzecznik muzeum Bartosz Bartyzel – „wszystkie elementy wyposażenia i instalacji byłego obozu, które znajdują się na jego terenie, stanowią dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury”.

PODCASTY I GALERIE