Wyrazy wdzięczności dla Islandii „za wsparcie, gdy inni się nie odważyli”

Parlament przygotował projekt rezolucji, w której dziękuje Islandii za uznanie niepodległości Litwy 30 lat temu.

BNS
Wyrazy wdzięczności dla Islandii „za wsparcie, gdy inni się nie odważyli”

BNS/Scanpix

„Biorąc pod uwagę, że Islandia była pierwszą, która oficjalnie uznała odrodzoną 11 marca 1990 r niepodległą Republikę Litewską, Sejm wyraża głęboką wdzięczność Islandii za uznanie i wspieranie naturalnego prawa narodu do posiadania własnego państwa, podczas gdy inni nie odważyli się tego zrobić” – powiedział na konferencji prasowej konserwatysta Emanuel Zingeris.

Według E. Zingerisa dokument podpisało ponad 60 parlamentarzystów należących do różnych klubów parlamentarnych.

„Dziękujemy islandzkiemu parlamentowi za szybką reakcję na agresję Związku Radzieckiego przeciw niepodległość Litwy 13 stycznia 1991 r. oraz szefowi islandzkiej dyplomacji Jonowi Baldvinowi Hannibalssonowi za jego szczególny osobisty wkład i silne wsparcie dla wolności Litwy” – powiedział E. Zingeris, który zauważył także, że „Islandia pozostaje do dziś bliskim sojusznikiem i partnerem Litwy”.

Vytautas Landsbergis, pierwszy litewski przywódca po przywróceniu niepodległości, który wziął udział w konferencji prasowej powiedział, że „jest to bardzo ważny dzień, ale nie tylko jako dzień wdzięczności dla naszej dzielnej siostry Islandii, jednej z pierwszych, która przeciwstawiła się ówczesnej strasznej dyktaturze moskiewskiej, ale też dzień godny upamiętnienia.

V. Landsbergis cytował fragmenty książki byłego islandzkiego ministra spraw zagranicznych J. B. Hannibalssona, w której ten pisze, że pod koniec zimnej wojny wielkie mocarstwa nie były zainteresowane wolnością republik bałtyckich.

„Kwestie takie jak niepodległość małych państw bałtyckich były tylko przeszkodą i wydawało się że będą poświęcone dla innych celów, a my się nie zgodziliśmy na to” – pisze Hannibalsson.

„Kiedy zachodnie demokracje otwarcie oświadczyły, że w okresie kończącej się zimnej wojny niepodzielność ZSRR jest gwarancją pokoju i stabilności, myślący ludzie musieli zdać sobie sprawę, że coś jest nie tak” – powiedział Landsberg.

Islandia jest pierwszym krajem, który uznał niepodległość Litwy po 11 marca 1990 r., Stało się to 11 lutego 1991 r.

PODCASTY I GALERIE