• Świat
  • 24 kwietnia, 2013 9:47

Wykryto ponad pół miliona fałszywych euro

Ponad pół miliona fałszywych banknotów i 184 tys. monet euro zostało wycofanych w zeszłym roku z obiegu na całym świecie. Najwięcej fałszerstw wykryto w Bułgarii i we Włoszech.

PAP
Wykryto ponad pół miliona fałszywych euro

Według Europejskiego Banku Centralnego (EBC) 80 proc.  wycofanych w drugiej połowie zeszłego roku fałszywych banknotów miało nominał 20 i 50 euro. W roku 2012  wykryto w sumie 531 tys. sztuk różnego rodzaju papierowych fałszywek.

Przestępcy najbardziej upodobali sobie monety o nominale 2 euro. W 2012 r. stanowiły one prawie dwie trzecie (121 tys.) wszystkich wycofanych podróbek.

Zdecydowanie rzadziej podrabiane jest 1 euro –  w ciągu roku wycofano 32 tys. podrobionych monet o tym nominale. Przestępcy nie gardzą i drobnymi: w 2012 r. w obiegu wykryto 31 tys. fałszywych pięciocentówek.

Liczba wykrytych sfałszowanych monet wzrosła w 2012 r. w stosunku do 2011 r. o 17 proc.: ze 157 tys. sztuk do 184 tys.

Ze wspólnej waluty korzysta co najmniej 330 mln ludzi w 17 krajach UE. Euro jest też środkiem płatniczym w takich państwach nienależących do Unii, jak Czarnogóra i Kosowo. Na całym świecie w obiegu jest 913 mld euro w banknotach.

Według Europolu najwięcej fałszowanych banknotów i monet euro jest w Bułgarii i Włoszech.

Litwa w roku 2007 ubiegała się o przyjęcie do strefy euro, nie spełniła jednak kryterium inflacyjnego. Według specjalistów Litwa nie zakwalifikuje się jako członek strefy euro ani w 2013, ani też w 2014 roku

PODCASTY I GALERIE