• Świat
  • 16 listopada, 2022 16:55

Wydarzenie w Rzeszowie w ramach Kongresu 590

Jak zainicjować współpracę między polskimi zainteresowanymi eksportem małymi i średnimi przedsiębiorstwami a Polonią Gospodarczą Trójmorza i Świata? Czy powinno to być zadanie dla agend rządowych? Czy powstanie Ministerstwa ds. Polonii i Polaków za Granica, ze szczególnym uwzględnieniem Polonii Gospodarczej wpłynie stymulująco na PKB? Rola polonijnych organizacji pozarządowych na przykładzie stowarzyszenia Poland Business Center World z Wiednia, jako platformy i animatora współpracy Polonii Gospodarczej z Macierzą.

zw.lt
Wydarzenie w Rzeszowie w ramach Kongresu 590

WYDARZENIE
7 edycja Rzeszów / Dzień 1 (17.11.2022)
godz. 14:00‑14:45 czasu polskiego (15:00-15:45 czasu litewskiego) – Scena Główna

CZY POLONIA GOSPODARCZA MOŻE BYĆ KOŁEM ZAMACHOWYM ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI I WSPÓŁPRACY PAŃSTW REGIONÓW TRÓJMORZA?

Czy Polonia Gospodarcza może być kołem zamachowym rozwoju
gospodarczego Polski i współpracy państw Trójmorza? Przykład ze Stanów
Zjednoczonych: największymi diasporami w tym kraju jest diaspora
chińska, hinduska, izraelska i polska.

Co zrobili Chińczycy? Potrafili przenieść bardzo dużą ilość produkcji do Chin, diaspora hinduska, doprowadziła do niespotykanego transferu technologii ze Stanów Zjednoczonych do Indii tak, że dzisiaj Indie  potrafią budować satelity, statki kosmiczne, mają broń atomową. Wiele osób z Izraela rozwijało swoje własne prywatne oddziały badań i rozwoju technologii – swoje własne, bardzo dobrze prowadzone startupy. Co się stało? W pewnym momencie państwo Izrael stworzyło takie warunki podatkowe i inne mechanizmy, że Izraelczykom po prostu opłacało
się przenieść je do Izraela. A diaspora polska… ma potencjał.

Jeśli chodzi o Polonię w Stanach Zjednoczonych bardzo ważne jest, żeby
państwo polskie (rząd) mógł być animatorem integracji Polonii Gospodarczej. Trzeba spróbować dokonać podobnych transferów czy to wiedzy, czy technologii, to Polski. Z różnych powodów środowisko gospodarcze w Stanach Zjednoczonych (i nie tylko tam) nie jest wystarczająco dobrze zorganizowane. To można i trzeba zmienić!

Rozwiązaniem tej sytuacji, jest stworzenie Instytutu: think tanku, który
by się zajmował między innymi Polonią Gospodarczą: identyfikował gdzie
mamy jakie osoby, organizacje, możliwości, zasoby. Tu się rozbija temat nie o miliony, a setki, dziesiątki osób i firm, które mają na tyle ważną wiedzę i potencjał, że warto  zaprosić je do współpracy z Instytutem. Trzeba aby Instytut wypracował plan i mapę drogową działań. W sferze legislacji jest potrzeba używania sformułowania pojęcia Polonii Gospodarczej, w ogóle.

Gdyby powstało Ministerstwo do spraw Polonii i Polaków za granicą 
(ze szczególnym uwzględnieniem Polonii Gospodarczej), mogłoby
wprowadzić plan Instytutu w życie oraz wspomagać się jego zdolnościami
analitycznymi do zastosowań bieżących.

Działanie w trójkącie: Instytut – Ministerstwo – PAP, znacząco wpłynęłoby
na celowość i skuteczność polityki informacyjnej Państwa Polskiego w obu
kierunkach. Dzisiaj Polonia i Polacy za granicą mają do dyspozycji niepełny a nawet fałszywy przekaz informacyjny.

Klasycznym elementem budowania relacji i wymiany informacji między
Polonią a przedsiębiorstwami Polskimi i Polską, są targi, giełdy kooperacyjne czy kongresy. Powinniśmy stworzyć targi dla Trójmorza: do
Polonii Gospodarczej możemy zaliczyć naukowców i menedżerów wysokiego szczebla w różnych firmach czy spółkach globalnych, które mamy na całym świecie. Jest ważne utrzymywać i nawiązywać kontakt z kadrami wyższego szczebla za granicą.

Do dyskusji chcemy zaprosić Polonię Gospodarczą Trójmorza jak i Polonię z innych kontynentów. Celem panelu jest stworzenie inicjatyw i propozycji skierowanych do polskiego rządu, które uwypuklą znaczenie Polaków zamieszkałych za granicą dla Polski, Trójmorza. Chcemy od firm z Polski usłyszeć jakie mają oczekiwania wobec Polonii Gospodarczej, czy dostrzegają wagę marketingu etnicznego? Wspólnie kreujmy markę made in Poland! Za granicą mamy inżynierów, naukowców, managerów, prawników pochodzenia polskiego. Wielu z nich chce lub już wróciło do Polski. Czy ich doświadczenie jest wykorzystywane? Jak do nich dotrzeć? Wykorzystajmy potencjał Polonii, która od lat żyje za granicą, zna realia danego kraju, a jednocześnie jest związana z Polską. Nasze wnioski, propozycje niech będą zalążkiem tematów i treści paneli jakie chcielibyśmy usłyszeć na Światowym Forum Polonii Gospodarczej w roku 2023. Stwórzmy je wspólnie! Wojna na Ukrainie nakazuje nam szybciej podejmować decyzje. Natychmiastowe wzmocnienie kontaktów Polonii Gospodarczej z Macierzą jest Polską Racja Stanu i nie może być tylko przedmiotem dyskusji lecz musi być przedmiotem konkretnych działań. Panel jest kontynuacją tematu z poprzedniej edycji Kongresu 590 teraz w formie dyskusji.

Link do wydarzenia w Rzeszowie w ramach Kongresu 590: https://kongres590.pl/wydarzenia/czy-polonia-gospodarcza-moze-byc-kolem-zamachowym-rozwoju-gospodarczego-polski-i-wspolpracy-panstw-regionow-trojmorza-2/

Zapis wideo przemówienia Piotra Winiarskiego prezesa stowarzyszenia Poland Business Center World (Kongres 590 – 23.06.2022):
https://vod.infomaniak.com/redirect/winiarskialina_vod/pbcw-51503/mp4-322/winiarskikongres590-poloniagospodarczakolemzamachowymrozwojupolskiitrojmorza.mp4

Strona Stowarzyszenia PBCW:
https://polandbusinesscenter.world/

MODERATOR WYDARZENIA

inż. Piotr Winiarski
Prezes stowarzyszenia Poland Business Center World, Austria

PRELEGENCI

Marcin Pondo
Dyrektor zarządzający Consulting Hungary, Węgry

dr hab. inż. Jacek Leśkow
Profesor Politechniki Krakowskiej, USA

Katarzyna Iwona Bielik
Ekspert, Słowacja

PODCASTY I GALERIE