Wspólnota Polska i Andżelika Borys wśród laureatów nagrody Polonicus 2014

W minioną sobotę w niemieckim Akwizgranie po raz szósty odbyło się wręczenie statuetek Polonicus – prestiżowego wyróżnienia europejskiej Polonii. Tegoroczna edycja nagrodziła europejskich liderów, osoby promujące trendy Europy otwartej na innych. Jedną z nagród odebrała działaczka Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys.

Małgorzata Aleksandrowicz

Galę poprzedzało Euro-Forum Młodej Polonii „Śladami Karola Wielkiego”, które rozpoczęło się 9 maja wieczorem koncertem wrocławskiego zespołu „Me, Myself and I”. Była to pierwsza edycja takiego spotkania w Akwizgranie, w którym udział wzięła polska młodzież z Niemiec, Belgii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Litwy, ale też Polski.

Organizatorom przede wszystkim zależało na tym, żeby młoda Polonia i Polacy z różnych stron Europy wymienili się doświadczeniami, poruszyli tematy perspektyw, jakie mają młodzi Europejczycy. I ten pomysł szefa Europejskiego Instytutu Kultury i Mediów Polonicus, Wiesława Lewickiego, został w pełni zrealizowany. „Tegoroczne Euro-Forum będzie zalążkiem przyszłych spotkań, a Aachen zostanie stolicą Polonii” – żywi nadzieję Wiesław Lewicki.

Gala wręczenia nagrody Polonicus odbyła się w ratuszu miasta Akwizgran, w Sali Koronacyjnej. Wręczone zostały 4 statuetki w kategoriach: Kultura, Organizacja Życia Polonijnego, Dialog Europejski oraz Nagroda Honorowa.

Główną – honorowa nagrodę za wieloletnie aktywne wspieranie działań Polonii i Polaków w Europie, przyznano Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, którą w imieniu Longina Komołowskiego odebrał Krzysztof Łachmański.

Na gali statuetkę wręczono Barbarze Borys–Damięckiej, Senator Rzeczpospolitej Polskiej, w podzięce za wsparcie w rozpowszechnianie polskiej kultury wśród Polonii.

Statuetką Polonicus za zaangażowanie w rozwój dialogu i federalizmu europejskiego, doceniona została również Róża Maria Fürstin von Thun Und Hohenstein, poseł Parlamentu Europejskiego.

Największa uwagę publiczności przyciągnęła Andżelika Borys, która odebrała nagrodę Polonicus za organizację życia polonijnego w Europie Wschodniej.

Andżelika Borys dziękując za to wyróżnienie statuetkę dedykowała Związkowi Polaków na Białorusi, którego jest przedstawicielką, „za ich wierność, niezłomność, odwagę i determinację”. Dodała, że chciałaby „by Białoruś była nie tylko terytorialnie w Europie, ale przede wszystkim w kwestii uznawania praw człowieka”, za co została nagrodzona owacjami na stojąco.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej