• Świat
  • 22 lutego, 2023 18:50

Wspólne oświadczenie przywódców Bukaresztańskiej Dziewiątki

Przygotowanie państw wschodniej flanki NATO do lipcowego szczytu Sojuszu w Wilnie - to był główny cel spotkania Bukareszteńskiej Dziewiątki, które rozpoczęło się w środę po południu w Warszawie. W szczycie B9 uczestniczyli też prezydent USA Joe Biden oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Podczas spotkania powstała wspólna deklaracja państw wschodniej flanki NATO.

PAP
Wspólne oświadczenie przywódców Bukaresztańskiej Dziewiątki

Fot. KPRP

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE PRZYWÓDCÓW BUKARESZTAŃSKIEJ DZIEWIĄTKI

My, Szefowie Państw i Rządów Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii i Słowacji spotkaliśmy się dzisiaj, rok po rozpoczęciu przez Rosję niesprowokowanej i brutalnej agresji na Ukrainę. Z zadowoleniem witamy Prezydenta Stanów Zjednoczonych i Sekretarza Generalnego NATO, których obecność na naszym spotkaniu jest świadectwem siły naszych transatlantyckich więzi i podkreśla niezachwiane zobowiązanie NATO do obrony każdego centymetra terytorium Sojuszu.

Rok temu Rosja zniszczyła pokój i bezpieczeństwo w Europie, próbując siłą podporządkować sobie Ukrainę. Działania Kremla doprowadziły do drastycznej degradacji środowiska bezpieczeństwa w obszarze euroatlantyckim, poważnie pogarszając również bezpieczeństwo naszych partnerów.

Rosja jest najpoważniejszym i bezpośrednim zagrożeniem dla sojuszniczego bezpieczeństwa. W odpowiedzi na krwawą agresywną wojnę Rosji Sojusznicy zareagowali zdecydowanie, w zjednoczony i odpowiedzialny sposób. Aby chronić własnych obywateli i terytorium, Sojusznicy są przywiązani do wdrożenia nowej podstawy odstraszania i postawy obronnej NATO oraz do wzmacniania sojuszniczej obecności wojskowej w naszych krajach.

NATO jest sojuszem obronnym. W Madrycie zgodziliśmy się, że będziemy realizować wysuniętą obronę solidnymi siłami, zlokalizowanymi na miejscu i gotowymi do walki w wielu domenach operacyjnych jednocześnie, tak by pozostać wiarygodnymi i zdolnymi do pozbawienia każdego potencjalnego adwersarza wszelkiej możliwej okazji do agresji. Przed szczytem w Wilnie będziemy nadal wzmacniać naszą postawę odstraszania i obrony na całej flance wschodniej od Bałtyku do Morza Czarnego. NATO i jego zobowiązanie do wzajemnej obrony zawarte w Artykule 5 pozostają filarem euroatlantyckiego bezpieczeństwa.

Potwierdzając nasze przywiązanie do polityki otwartych drzwi, zaprosiliśmy w Madrycie Finlandię i Szwecję do dołączenia do Sojuszu. Oczekujemy na ich rychłe powitanie w NATO jako Sojuszników.

W najostrzejszych słowach potępiamy wojnę napastniczą Rosji. Liczba ofiar wśród cywilów na Ukrainie rośnie z powodu masowych ataków rakietowych Rosji oraz celowych ataków na infrastrukturę krytyczną, w tym poprzez wykorzystanie obszaru Morza Czarnego jako poligonu do tych ataków. Osoby odpowiedzialne za okrucieństwa i zbrodnie wojenne zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. Jesteśmy zdeterminowani, aby utrzymać międzynarodową presję na Rosję. Potępiamy także wszystkich, łącznie z Białorusią, którzy aktywnie ułatwiają prowadzenie przez Rosję wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

Zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych oraz prawem międzynarodowym Ukraina korzysta z przysługującego jej prawa do obrony przed rosyjską agresją w celu odzyskania pełnej kontroli nad swoim terytorium i ma prawo do wyzwolenia terytoriów okupowanych w uznanych międzynarodowo granicach. W tym celu będziemy kontynuować wsparcie wysiłków Ukrainy, tak długo, jak to będzie konieczne. Oddajemy cześć bohaterstwu narodu ukraińskiego oraz męstwu jego wojska. Oddajemy hołd ukraińskim żołnierzom oraz żołnierkom broniącym swojej wolności i naszych wspólnych wartości.

Przyszłość Ukrainy leży w Europie. Zdecydowanie wspieramy euroatlantyckie aspiracje Ukrainy.

Jesteśmy gotowi do bliskiej współpracy i wsparcia naszych partnerów: Republiki Mołdawii, Gruzji, Bośni i Hercegowiny, którzy są najbardziej narażeni na destabilizujące i szkodliwe wpływy Kremla, na wschodzie i południu Sojuszu.

Rosja popełniła poważny błąd dokonując inwazji na Ukrainę i podważając porządek międzynarodowy oparty na zasadach. Jesteśmy silniejsi i bardziej zjednoczeni niż kiedykolwiek, potwierdzając trwałość więzi transatlantyckich pomiędzy naszymi narodami. Będziemy w dalszym ciągu podejmować wysiłki na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i stabilności na całym obszarze euroatlantyckim.

Z niecierpliwością czekamy na nasze kolejne spotkanie w Bratysławie w czerwcu w drodze na Szczyt NATO w Wilnie.

Bukareszteńska Dziewiątka to regionalna inicjatywa Polski i Rumunii służąca koordynacji stanowisk oraz wymianie poglądów państw wschodniej flanki NATO na sprawy bezpieczeństwa. Formułę konsultacji w gronie tych dziewięciu krajów zainaugurowało spotkanie prezydentów w Warszawie w 2014 r. W listopadzie 2015 r. w Bukareszcie państwa Europy Środkowo-Wschodniej podpisały wspólną deklarację połączenia wysiłków na rzecz zapewnienia silnej, wiarygodnej, zrównoważonej obecności wojskowej NATO w regionie.

Bukareszteńska Dziewiątka (B9) to format zrzeszający państwa wschodniej flanki NATO: Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację i Węgry.

PODCASTY I GALERIE