• Świat
  • 6 sierpnia, 2013 17:40

Wspólna przestrzeń powietrzna Polski i Litwy. Prezydent Komorowski podpisał umowę

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę umożliwiającą utworzenie z Litwą Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Ma to ułatwić m.in. zarządzanie ruchem lotniczym, a także przynieść oszczędności.

PAP
Wspólna przestrzeń powietrzna Polski i Litwy. Prezydent Komorowski podpisał umowę

Fot. BFL/Laimutis Brundza

Chodzi o ustawę o ratyfikacji umowy o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (FAB) pomiędzy Polską oraz Litwą. Została ona podpisana w Wilnie 17 lipca ub.r.

W informacji zamieszczonej na stronie internetowej prezydenta RP napisano, że potrzeba zawarcia umowy polsko-litewskiej wynika z rozwijanej na szczeblu unijnym koncepcji Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Single European Sky – SES). Jednym z fundamentów tej koncepcji jest reorganizacja przestrzeni powietrznej nad Europą w Funkcjonalne Bloki Przestrzeni Powietrznej, czyli FAB-y.

Zgodnie z unijną koncepcją Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, kraje członkowskie miały do roku 2012 utworzyć pomiędzy sobą FAB-y, w celu usprawnienia zarządzania przestrzenią powietrzną, zwiększenia bezpieczeństwa lotów i obniżenia kosztów. Głównym celem jest osiągnięcie maksymalnej pojemności i wydajności sieci zarządzania ruchem lotniczym, skrócenie długości tras lotniczych, z czym wiąże się oszczędność paliwa, oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Polska i Litwa były zobowiązane do wdrożenia FAB-u do 4 grudnia 2012 r. „Zgodnie z podjętym zobowiązaniem oba państwa muszą zarządzać przestrzenią powietrzną w sposób uwarunkowany względami operacyjnymi, a nie granicami krajowymi” – czytamy na stronie prezydenta Komorowskiego. Umowa w tej sprawie została podpisana 17 lipca 2012 r. a więc w terminie ustanowionym przez KE.

Istotnym celem ustanowienia FAB jest rozwój współpracy z FAB sąsiadującymi oraz z krajami spoza UE i kontynuacja modernizacji infrastruktury lotniczej. Bałtycki FAB ma na celu uzyskanie korzyści ekonomicznych dla polskich i litewskich użytkowników przestrzeni powietrznej – poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Poza Bałtyckim FAB rozwijanych jest osiem innych inicjatyw, obejmujących także państwa spoza UE. Przykładem może być Danube FAB (Bułgaria, Rumunia) lub FAB Central Europe (Austria, Bośnia i Hercegowina, Republika Czeska, Chorwacja, Węgry, Słowenia i Słowacja).

Inicjatywa wspólnej przestrzeni powietrznej powstała w 2004 r., a w 2009 r. została uzupełniona o nowy pakiet rozwiązań, m.in. środowiskowych.

PODCASTY I GALERIE