• Świat
  • 5 sierpnia, 2020 6:30

Wojska amerykańskie w Polsce – powstanie Dowództwo V Korpusu Sił Zbrojnych USA

– Dziś potwierdziliśmy decyzję, która została ogłoszona przez sekretarza obrony USA Marka Espera, decyzję mówiącą o ustanowieniu w Polsce wysuniętego dowództwa V Korpusu. Jest to decyzja, która stanowi ukoronowanie naszych działań związanych ze zwiększeniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. (…) Obecność V Korpusu jest namacalnym dowodem realizacji polityki obu prezydentów, celem jest wzmocnienie relacji polsko-amerykańskich – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas spotkania w Krakowie.

gov.pl
Wojska amerykańskie w Polsce – powstanie Dowództwo V Korpusu Sił Zbrojnych USA

Fot, Ministerstwo Obrony Narodowej/twitter.com

We wtorek 4 lipca br. w Krakowie szef MON spotkał się z generałem Jamesem McConvillem, Szefem Sztabu Sił Lądowych USA oraz z generałem dywizji Johnem Kolasheskim, dowódcą I Dywizji Piechoty Sił Lądowych USA.
 
 „W ubiegłym  roku Prezydent Andrzej Duda i Prezydent Donald Trump podpisali dwie deklaracje, które stanowią o wzmocnieniu liczebnym obecności wojsk USA w Polsce, ale także, które przesądzają o trwałej obecności wojsk USA w Polsce. To słowo ma kluczowe znaczenie, gdyż chodzi właśnie o to, ze wojska amerykańskie będą w Polsce na trwałe, nie tylko epizodycznie. O tym, jak wiele łączy Polaków i Amerykanów, świadczy również to, że spotykamy się w tym miejscu, na Kopcu Tadeusza Kościuszki, a więc bohatera dwóch narodów, polskiego i amerykańskiego. Dowódcą Korpusu zostaje generał o tak pięknie brzmiącym dla każdego Polaka nazwisku Kolasheski” – mówił minister.
 
 W spotkaniu udział wzięła także Georgette Mosbacher, Ambasador  USA w Polsce oraz polscy i amerykańscy żołnierze. Podczas konferencji prasowej potwierdzono ulokowanie wysuniętej  amerykańskiej struktury dowódczej szczebla korpusu w Polsce, która będzie odpowiedzialna za zapewnienie niezbędnego poziomu dowodzenia i kontroli we współpracy z amerykańskimi europejskimi sojusznikami
 
„Chciałam serdecznie podziękować ministrowi Błaszczakowi oraz wszystkim liderom polskich sił zbrojnych, za to wszystko, co zrobili, aby ten proces postępował. Nasze kraje sfinalizowały właśnie porozumienia o wzmocnieniu współpracy obronnej, która położy podwaliny pod jeszcze bardziej pogłębioną i ściślejszą współpracę w przyszłości. Zarówno amerykański, jak i polski zespół włożyły ogromy wysiłek w sfinalizowanie dokumentu. Chciałabym bardzo podziękować za te wysiłki” – mówiła podczas uroczystości ambasador Mosbacher.
 
„Sojusz pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Polską jest wypróbowany w boju i coraz silniejszy. Reaktywacja 5 Korpusu i ustanowienie wysuniętego punktu dowodzenia w Polsce jest faktem historycznym. 5 Korpus ma bogatą historię i służył w wielu konfliktach w Europie. Dzisiejsza ceremonia pokazuje amerykańskie zaangażowanie na rzecz naszych sojuszników i partnerów, jak również zaangażowanie na rzecz silniejszej Europy. Nasze stanowisko dowodzenia w Polsce wzmacnia nasze relacje wojskowe i pozwala prowadzić dowodzenie, kontrolę sił operacyjnych w całej Europie. Razem dzięki temu wzmocnimy interoperacyjność i współpracę” – powiedział generał James McConville.
 
Podczas uroczystości generał J. Kolasheski odebrał awans na kolejny stopień generalski. Uroczystości na Kopcu Kościuszki towarzyszył również polsko-amerykański piknik wojskowy, podczas którego można było z bliska zobaczyć sprzęt żołnierzy oraz uzyskać informacje na temat rekrutacji do Wojska Polskiego.
 
„Jestem amerykańskim żołnierzem, którego rodzina jest bardzo dumna z służby w Europie. Zarówno moja siostra jaki i szwagier kontynuują tą szczytną tradycję.  Jestem również amerykańskim żołnierzem, który ma znaczne więzi z Polską. Po stronie ojca mój dziadek wyemigrował z Polski na początku XX wieku. W rzeczy samej wioska z której pochodzi mój dziadek, czyli Chmielów znajduje się ok. 20 kilometrów od tego miejsca” – powiedział po mianowaniu na wyższy stopień wojskowy gen. John Kolasheski.

PODCASTY I GALERIE