• Świat
  • 24 kwietnia, 2017 17:32

Władze w Mińsku nadal chcą zrusyfikować polskie szkolnictwo

Rodzice uczniów uczęszczających do polskojęzycznej szkoły nr 36 w Grodnie otrzymali odpowiedź na swoją petycję. W liście podpisanym przez 380 osób wyrazili sprzeciw wobec zmian w Kodeksie Edukacji – pisze belsat.eu.

zw.lt
Władze w Mińsku nadal chcą zrusyfikować polskie szkolnictwo

Fot. Bartek Borys

Białoruskie władze planują zwiększenie liczby przedmiotów wykładanych w języku państwowym – czyli de facto rosyjskim i nałożenie obowiązku zdawania egzaminów właśnie w tym języku. Rozszerzenie spisu przedmiotów uczonych po rosyjsku będzie leżało w gestii lokalnych władz. Zdaniem rodziców otwiera to drogę do pełnej rusyfikacji polskich szkół.  Nowe prawo dotknie również dwie szkoły z litewskim językiem nauczania.

„Bardzo dziwne, że w swojej odpowiedzi Ministerstwo Edukacji absolutnie nie liczy się z opinią obywateli Białorusi. W wyjaśnieniu przedstawiono niezrozumiałe argumenty. Gdy spytaliśmy, dlaczego wprowadzają  takie zmiany do Kodeksu, odpowiedziano nam, że przyczyną jest niski poziom nauczania w polskich szkołach i brak konkurencyjności. Oficjalna statystyka podaje, że polskie szkoły zarówno Grodnie, jak i w Wołkowysku mają wysoki poziom nauczania. Niedawno trzech uczniów naszej szkoły zostało  laureatami olimpiady matematycznej. To ogromny sukces szkoły. Oprócz tego 80 proc. absolwentów w ub. roku dostało się na uniwersytet. To ważny wskaźnik konkurencyjności”  – oświadczył jeden z rodziców Wiesław Kiewlak.

Projekt Kodeksu Edukacji został opublikowany w lutym 2017 r. i do lipca powinien zostać wniesiony pod obrady Izby Reprezentantów. Na początku kwietnia białoruskie ministerstwo edukacji wysłało na spotkanie z rodzicami uczniów grodzieńskiej szkoły swojego przedstawiciela, który opowiadał, że zmiany będą służyć lepszej socjalizacji dzieci. Zdaniem ZPB przygotowywana nowelizacja Kodeksu Edukacji Republiki Białorusi, oznacza początek likwidacji oraz przymusowej rusyfikacji dwóch, działających w państwowym systemie edukacji Białorusi, szkół z polskim językiem wykładowym. Nowelizacja zakłada przymus wykładania w polskich szkołach takich przedmiotów jak „Historia Białorusi”, „Historia Powszechna”, „Geografia”, „Wiedza o społeczeństwie”, „Człowiek i świat ” w języku rosyjskim lub białoruskim.

PODCASTY I GALERIE