Wizyta ministra Witolda Waszczykowskiego na Białorusi

Dwudniowa wizyta robocza ministra Witolda Waszczykowskiego na Białorusi była okazją m.in. do rozmów z przedstawicielami białoruskich władz państwowych.

msz.gov.pl
Wizyta ministra Witolda Waszczykowskiego na Białorusi

Fot. SEBASTIAN INDRA/ MSZ

W środę 23 marca minister Witold Waszczykowski rozmawiał Mińsku z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką. Szef polskiego MSZ poinformował o gotowości Polski do wspierania procesu modernizacji na Białorusi. Spotkanie poświęcono także sytuacji bezpieczeństwa w regionie, w tym możliwości zakończenia konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, jak również pogłębianiu polsko-białoruskiego dialogu historycznego.

Podczas spotkania z przedstawicielami środowisk polskich w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie Witold Waszczykowski zapewnił, że Polska będzie prowadzić intensywne rozmowy z władzami białoruskimi na rzecz przestrzegania praw mniejszości narodowych. Zwrócił uwagę na możliwości rozwoju polsko-białoruskiej współpracy gospodarczej np. w dziedzinie turystyki.

Szef polskiej dyplomacji spotkał się też w środę rano w Mińsku z abp. Tadeuszem Kondrusiewiczem, Metropolitą Mińsko-Mohylewskim. W rozmowie minister zaznaczył, że „polskość przetrwała na tych ziemiach w dużej mierze dzięki Kościołowi”.

W trakcie wizyty na Białorusi minister Witold Waszczykowski odwiedził również polską szkołę w Wołkowysku. Minister wyraził poparcie dla inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu nauczania języka polskiego i poprawy warunków nauki.

W pierwszym dniu wizyty minister Waszczykowski spotkał się z szefem białoruskiej dyplomacji Uładzimirem Makiejem, z którym rozmawiał m.in. o współpracy transgranicznej i gospodarczej oraz o bezpieczeństwie w regionie. Wcześniej odwiedził Kuropaty oraz polskie centrum wizowe w Mińsku. Spotkał się ponadto z białoruskimi środowiskami niezależnymi, w tym z twórcami, działaczami społecznymi, naukowcami.

PODCASTY I GALERIE