• Świat
  • 18 grudnia, 2018 19:28

Watykan wzywa szefów episkopatów, by spotkali się z ofiarami pedofilii

Watykan wezwał przewodniczących episkopatów krajów świata, którzy wezmą udział w lutowej naradzie z papieżem Franciszkiem na temat pedofilii w Kościele, by przed przyjazdem do Rzymu spotkali się z ofiarami nadużyć.

PAP
Watykan wzywa szefów episkopatów, by spotkali się z ofiarami pedofilii

Fot. PAP/EPA

Apel ten znalazł się w opublikowanym we wtorek liście komitetu organizacyjnego spotkania, które odbędzie się w dniach 21-24 lutego pod hasłem „Ochrona nieletnich w Kościele”.

Rozmowy takie to „konkretny sposób umieszczenia ofiar na pierwszym miejscu i uznania grozy tego, co się stało” – oświadczył watykański rzecznik Greg Burke.

List do uczestników spotkania w Watykanie wystosowali członkowie jego komitetu organizacyjnego: kardynał Blase J. Cupich z USA, kardynał Oswald Gracias z Indii, arcybiskup Charles Scicluna z Malty – sekretarz Kongregacji Nauki Wiary oraz ksiądz Hans Zollner z Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich.

W liście przytoczono słowa papieża Franciszka o tym, że osoby wykorzystane przez duchownych zostały też skrzywdzone wtedy, gdy nie okazano im troski i je porzucono.

„Jeśli w przeszłości naszym sposobem reakcji mogło być zaniedbanie, to dzisiaj chcemy, aby solidarność, rozumiana w swoim najgłębszym i wymagającym znaczeniu, stała się naszym sposobem tworzenia historii aktualnej i przyszłej” – napisał w sierpniu papież, cytowany obecnie w przesłaniu do uczestników pierwszej ogólnoświatowej narady w Watykanie na temat pedofilii w Kościele.

Autorzy listu zaznaczyli, że brak zrozumienia i wspólnej odpowiedzi nie tylko uniemożliwi wyleczenie ofiar nadużyć, ale także „zagrozi wiarygodności Kościoła” i jego misji.

„Pierwszym krokiem musi być przyznanie prawdy o tym, co się stało. Z tego powodu nalegamy, aby każdy przewodniczący Konferencji Episkopatu przed spotkaniem w Rzymie skontaktował się z ofiarami seksualnego wykorzystywania ze strony duchownych w swoich krajach, by osobiście zapoznał się z cierpieniami, jakich doznały” – zaapelował komitet organizacyjny. Rozesłał do uczestników kwestionariusz do wypełnienia, który pomoże stworzyć „pełen obraz sytuacji w Kościele”.

Zwrócono też uwagę na potrzebę działania w duchu „solidarności, pokory i skruchy, by naprawić wyrządzone krzywdy”, a także wspólnego zobowiązania do przejrzystości i odpowiedzialności.

PODCASTY I GALERIE