• Świat
  • 10 grudnia, 2015 18:11

W Warszawie o przyszłości regionu Morza Bałtyckiego

„Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego jest ważnym instrumentem, który obok ugruntowanych i kluczowych formatów, takich jak Rada Państw Morza Bałtyckiego czy Wymiar Północny, zmienia region” - mówiła podsekretarz stanu w MSZ RP Katarzyna Kacperczyk, podczas dzisiejszego otwarcia międzynarodowego seminarium poświęconego strategii bałtyckiej.

zw.lt
W Warszawie o przyszłości regionu Morza Bałtyckiego

Fot. PAP / Rafał Guz

W seminarium zorganizowanym w Warszawie udział bierze ponad 150 uczestników reprezentujących osiem nadbałtyckich krajów UE oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej i głównych podmiotów wdrażających Strategię bałtycką.
Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń oraz informacji o osiągniętych rezultatach, najskuteczniejszych metodach komunikacji, a także debaty na temat doprecyzowania zakresu powiązań między Strategią UE dla regionu Morza Bałtyckiego a funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi.

„Siłą Strategii są nie tylko rezultaty projektów flagowych realizowanych w szerszych transnarodowych partnerstwach z korzyścią dla naszych krajów i regionu, ale także stworzenie coraz lepiej działającej sieci powiązań między instytucjami różnych poziomów i specjalności nad Bałtykiem” – zaznaczyła wiceminister Kacperczyk.

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego jest pierwszą unijną strategią makroregionalną. Została uruchomiona w 2009 roku, a jej głównym zadaniem jest zacieśnienie współpracy w regionie w oparciu o trzy główne cele: ochrona morza (Save the Sea), tworzenie połączeń w regionie (Connect the Region), wzrost dobrobytu (Increase Prosperity). Strategia wdrażana jest poprzez 13 Obszarów Tematycznych i 4 Działania Horyzontalne. Polska współkoordynuje Obszary Tematyczne: Innowacje, Biogeny i Kultura.

Seminarium, które organizowane jest przez MSZ we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Komisją Europejską i INTERACT jest jednym z ważniejszych wydarzeń polskiego przewodnictwa w gronie Narodowych Koordynatorów ds. SUERMB, które rozpoczęło się w lipcu tego roku i potrwa do czerwca 2016 r. Obecnie Polska sprawuje także przewodnictwo w Radzie Państw Morza Bałtyckiego.

PODCASTY I GALERIE