W Sejmie RP szczyt szefów parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej

W czwartek w Sejmie rozpoczął się szczyt przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej. Głównymi tematami spotkania będą: bezpieczeństwo regionu, współpraca w zakresie infrastruktury oraz budowanie roli parlamentów narodowych.

PAP
W Sejmie RP szczyt szefów parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej

PAP © 2017 / Rafał Guz

Wśród gości, którzy przyjechali do Warszawy są m.in. przewodniczący i wiceprzewodniczący parlamentów: Albanii, Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Gruzji, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. W szczycie wezmą udział również przedstawiciele Armenii, Austrii, Białorusi, Czech, Estonii, Grecji, Macedonii i Turcji.

W czwartek rano odbyło się oficjalne powitanie delegacji przez marszałków Sejmu i Senatu.

„Współpraca między państwami Europy Środkowej i Wschodniej będzie służyła zarówno wszystkim państwom europejskim, jak i całej Unii Europejskiej” – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński otwierając szczyt szefów parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Witając delegacje parlamentarne i dziękując im za przybycie Kuchciński zaznaczył, że – po szczycie w sierpniu 2016 r. – jest to drugie spotkanie w tej formule, a w tym roku odbywa się ono w rozszerzonym gronie.

Marszałek Sejmu podkreślił, że celem szczytu jest „refleksja i dialog, o najważniejszych wyzwaniach współczesnego świata, problemach naszego kontynentu, roli Europy Środkowej i Wschodniej w środowisku międzynarodowym oraz współpracy między naszymi suwerennymi państwami”.

„Polska, jako członek Unii Europejskiej jest zainteresowana rozwojem bardzo dobrych relacji w naszym najbliższym sąsiedztwie – w południowej, wschodniej i środkowej części naszego kontynentu” – powiedział Kuchciński.

„Uważamy, że taka współpraca będzie służyła zarówno wszystkim państwom europejskim, jak i całej Unii Europejskiej” – podkreślił marszałek Sejmu.

„Nie ma silnej Europy, bez silnej Unii Europejskiej, nie ma silnej UE, bez bezpieczeństwa i rozwoju w całej Europie” – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Kuchciński powiedział, że rola parlamentów w polityce międzynarodowej jest często niedoceniana, a – jak ocenił – współpraca parlamentów stanowi dobre forum do dialogu politycznego, uzgadniania inicjatyw oraz przygotowywania warunków do wspólnych projektów politycznych.

Zdaniem marszałka Sejmu, parlamenty „mogą stać się istotnym czynnikiem stymulującym kontakty międzypaństwowe oraz społeczne w regionie”.

Jak dodał, celem polityków powinno być kształtowanie relacji pomiędzy parlamentami tak, aby była respektowana zasada nienaruszania spójności UE oraz jej instytucji, a także zasada „równi z równymi, wolni z wolnymi” – w odniesieniu do państw oraz narodów Europy Środkowej i Wschodniej. „Polska konsekwentnie stoi na stanowisku jedności europejskiej, a jednocześnie otwartości UE na współpracę z innymi państwami” – powiedział Kuchciński.

Zaproponował, aby szczyt przewodniczących parlamentów był cyklicznym forum dyskusji. Zadeklarował, że tego typu spotkania mogłyby odbywać się w Warszawie. Jak mówił, strona polska proponuje też konsultacje tematyczne delegacji oraz powołanie międzyparlamentarnych grup roboczych, dotyczących ważnych spraw.

„Proponujemy także spotkania kryzysowe, specjalnych wysłanników przewodniczących parlamentów, w przypadku, gdyby Europa Środkowa i Wschodnia stanęła przed nagłymi wyzwaniami, zagrażającymi jej podmiotowości i tożsamości” – zaznaczył Kuchciński. Jak dodał, polska strona proponuje także ustanowienie instytutu badań nad parlamentaryzmem w Europie Środkowej i Wschodniej.

„Nie ma silnej Europy, bez silnej Unii Europejskiej, podobnie jak nie ma silnej Unii Europejskiej, bez bezpieczeństwa i rozwoju w całej Europie” – oświadczył Kuchciński. Jak dodał, „Polska stoi mocno na gruncie wyjątkowej, wręcz dziejowej roli Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego dla rozwoju naszego regionu oraz umacniania jego bezpieczeństwa”.

PODCASTY I GALERIE