W Sejmie RP – o edukacji Litwinów w Polsce

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych rozpatrzyła we wtorek informację ministra edukacji narodowej na temat edukacji mniejszości litewskiej w Polsce. Nauczanie języka litewskiego prowadzone jest wyłącznie w województwie podlaskim. Korzysta z niego 673 uczniów.

PAP
W Sejmie RP – o edukacji Litwinów w Polsce

Fot. Ewelina Mokrzecka

„Nauczanie języka litewskiego jest prowadzone w postaci zajęć w języku litewskim oraz w formie dodatkowej nauki tego języka. Korzysta z niego 637 uczniów (125 dzieci i 512 uczniów we wszystkich typach szkół). Jest prowadzone w 2 przedszkolach, jednym oddziale przedszkolnym, 7 szkołach podstawowych, jednym gimnazjum i oddziałach gimnazjalnych w 3 szkołach podstawowych oraz 2 liceach ogólnokształcących” – powiedział obecny na posiedzeniu Komisji wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

Minister omówił kwestię obowiązujących podręczników do nauczania języka litewskiego. „Jeżeli chodzi o podręczniki do nauczania języka mniejszości, języka regionalnego, własnej kultury, historii, geografii państwa nauczyciel może prowadzić zajęcia z zastosowaniem podręcznika, materiału lub według własnego wyboru bez zastosowania podręcznika” – powiedział.

„Podręczniki są opracowane przez środowiska mniejszości i wydawnictwo Ausra z siedzibą w Puńsku. Podręczniki są dofinansowywane co roku przez ministra edukacji narodowej. Podręczniki i książki pomocnicze, które są zakupione przez ministerstwo, przekazywane są do kuratorium, do delegatury w Suwałkach i następnie do bibliotek (…) Wersje elektroniczne podręczników są zamieszczane na portalu edukacyjnym Scholaris. W 2017 roku ukazało się 5 tytułów w nakładzie 1 tys. 15 egz. za kwotę 339 tys. 457 zł, w 2018 – 7 tytułów – nakład 981 egz. za kwotę 423 tys. 790 zł, w 2019 roku wydawnictwo Ausra planuje wydanie 3 podręczników i książek pomocniczych do nauki litewskiego. Podręczniki wydane wcześniej i dopuszczone do użytku mogą być nadal używane” – powiedział Kopeć.

Przedstawił dane dotyczące egzaminów gimnazjalnych i egzaminu ósmoklasisty. „W przypadku egzaminów zewnętrznych odbył się ostatni egzamin gimnazjalny przeprowadzony według wymagań, które określała podstawa programowa. Po raz pierwszy przeprowadzony był egzamin ósmoklasisty, uczniowie nie zdawali tych egzaminów w języku litewskim” – powiedział.

Szerzej omówił dane dotyczące egzaminu maturalnego. „Egzamin maturalny jest trochę inaczej zorganizowany: mamy część, która dotyczy języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki i ewentualnie języka mniejszości narodowej jako przedmiotu obowiązkowego.(…) Wyniki egzaminu z jęz. litewskiego, jako przedmiotu obowiązkowego wyglądają następująco: w 2016 było 35 maturzystów, w 2017 – 19. w 2018 – 20.” – powiedział.

W przypadku wyboru języka litewskiego jako przedmiotu dodatkowego na egzaminie „odsetek sukcesów wygląda tak: średni wynik w 2016 roku to 79 proc. – 28 uczniów zdających, czyli wysoko, w 2017 roku średni wynik 77 proc- 17 zdających i w roku 2018 średni wynik to 83 proc. – liczba zdających 18. Uczniowie przystępują również do egzaminu w języku litewskim,(…) to są egzaminy dodatkowe, stąd mamy poziom podstawowy, rozszerzony. Przedmioty, z których przystępowano do egzaminów wskazują na zainteresowania uczniów i wybierany kierunek: biologia, chemia i matematyka”- powiedział.

Kopeć omówił również kwestie finansowania. „Jeżeli chodzi o finansowanie, to kwoty rosną. W roku 2018 wyniosły 3 mln 116 tys. 137 zł niezależnie od tego, że mamy trend spadkowy, jeśli chodzi o liczbę uczniów” – powiedział.

Minister powołał się na przepisy regulujące kwestie nauczania dotyczące mniejszości narodowych. „Są to art. 13 ustawy o systemie oświaty i stosowne rozporządzenie ministra edukacji narodowej, które określa sposób prowadzenia tej edukacji, która może odbywać się w różnej formie: dodatkowego nauczania w języku mniejszości, nauczania w dwóch językach, nauczania w języku mniejszości” – powiedział.

Zgodnie z danymi ze spisu powszechnego z 2018 roku, w Polsce mieszka 7 tys. 376 przedstawicieli mniejszości litewskiej.

PODCASTY I GALERIE