• Świat
  • 2 września, 2016 15:53

W Polsce zostaną zmienione nazwy ulic, które upamiętniają komunizm

W Polsce trwa proces dekomunizacji przestrzeni publicznej. 2 września weszła w życie Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, która została przyjęta 1 kwietnia 2016 roku – poinformował Sejm RP.

zw.lt
W Polsce zostaną zmienione nazwy ulic, które upamiętniają komunizm

Fot. PAP

Akt prawny przewiduje, że nazwy m.in. ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Zgodnie z ustawą za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.

Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji. Decyzję o stwierdzeniu nieważności uchwały nadającej niezgodną z nowymi przepisami nazwę budowli, obiektowi lub urządzeniu użyteczności publicznej będzie podejmował wojewoda po obowiązkowym zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej.

Zgodnie z nowymi przepisami, zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie będzie miała wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

PODCASTY I GALERIE