W Polsce rozpoczęła się wymiana tablic z nazwą „Kaliningrad”

Do połowy czerwca olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wymieni wszystkie tablice drogowe z nazwą "Kaliningrad". Nazwa miasta, zgodnie z decyzją Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych, zostanie zmieniona na "Królewiec".

PAP
W Polsce rozpoczęła się wymiana tablic z nazwą „Kaliningrad”

W przesłanym w środę PAP komunikacie Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że wymieniono już pierwsze tablice z nazwą „Kaliningrad”. W miejscu tej nazwy pojawiła się nazwa „Królewiec”. Takie tablice zamontowano już w Dywitach i Dobrym Mieście przy drodze krajowej nr 51 oraz w Wozławkach i Lutrach przy drodze krajowej nr 57.

Do połowy czerwca zapowiedziano wymianę wszystkich tablic z nazwą „Kaliningrad”, których w sumie jest w regionie 26. Tablice te będą wymieniane przy drogach krajowych nr 51, 54, 57 oraz S16 i S51.

Na kwietniowym posiedzeniu Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej działająca przy Głównym Geodecie Kraju uchwaliła, że dla miasta Kaliningrad zalecana jest wyłącznie polska nazwa Królewiec, a dla obwodu kaliningradzkiego, obwód królewiecki. Uchwała weszła w życie z dniem jej opublikowania na stronie internetowej Komisji, czyli 9 maja br.

Jak podało MRiT w informacji przekazanej PAP, zmiana nazwy była inicjatywą samorządowców, popartą wnioskiem ministra rozwoju i technologii. Pozytywną opinię wydało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort podkreślił, że Polska wraca do tradycyjnego nazewnictwa, związanego z naszą historią i dziedzictwem kulturowym. Zmiana na charakter symboliczny i nie odnosi się do przynależności państwowej obwodu królewieckiego – zaznaczyło ministerstwo i wskazało, że zmiana nie wprowadza nowych obowiązków dla przedsiębiorców ani konieczności aktualizowania dokumentów. Nazwa Królewiec będzie za to uwzględniana na mapach – dodał resort.

Kaliningrad jako miasto został założony wokół zamku wzniesionego w 1255 r. przez Krzyżaków u ujścia Pregoły. Zamek ten nazwano Coningsberg, czyli Królewska Góra, na cześć króla Czech – Przemysła II Ottokara, który stanął na czele wojsk krzyżackich podczas ich wyprawy przeciwko Prusom. Miasto po litewsku tradycyjnie nazywane jest Karaliaučius, po łotewsku Karalaučiem, po czesku Královec, zaś jego historyczna rosyjska nazwa to Korolewiec.

Królewiec przez wieki był stolicą pruskiej prowincji, działał tu słynny uniwersytet – Albertyna, na którym wykładał m.in. Immanuel Kant.

Miasto po II wojnie światowej weszło w skład ZSRR, a pruską prowincję (Prusy Wschodnie) w sposób sztuczny podzielono między Polskę, a Rosję. Granica poprzecinała ziemie należące przed wojną do jednego właściciela, np. słynna piramida w Rapie jest grobowcem rodziny von Fahrenheidów, których pałac znajdował się w miejscu przyznanym Związkowi Radzieckiemu.

Nazwa Kaliningrad zastąpiła Królewiec w 1946 roku i była hołdem złożonym współpracownikowi Stalina M.I. Kalininowi, który m.in. był współodpowiedzialny za wydanie decyzji o masowym wymordowaniu polskich oficerów w Katyniu w 1940 r.

PODCASTY I GALERIE