Świat
zw.lt

W Polsce przywrócono kontrole graniczne

Od dziś (22 listopada) polską granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole wprowadzono tymczasowo w związku ze szczytem klimatycznym ONZ COP 2018. Potrwają do 16 grudnia.

Zakres kontroli, w tym możliwość jej ograniczenia na zasadach określonych w kodeksie granicznym Schengen, będzie „dostosowany odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa” w związku z organizacją w Polsce 24 Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 24 UNFCCC).

Kontrola graniczną osób przywrócona zostanie tymczasowo na granicy z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą, a także w portach morskich i lotniczych stanowiących ‚granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen”.
Przypomnijmy, że Szczyt Klimatyczny odbywać się będzie od 3 do 14 grudnia w Katowicach.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!