• Świat
  • 22 września, 2020 16:26

W Polsce powstanie Agencja Uzbrojenia

„Proces modernizacji, proces kupowania sprzętu dla Wojska Polskiego jest długotrwały i skomplikowany. Zbyt wiele podmiotów jest zaangażowanych w ten proces, w konsekwencji czego następuję przerzucanie się odpowiedzialnością oraz występuje problem decyzyjności. Postanowiłem to wszystko przełamać. Mamy przygotowany projekt ustawy o powołaniu Agencji Uzbrojenia, która będzie podstawową instytucją odpowiedzialną za pozyskiwanie sprzętu wojskowego oraz jedynym ośrodkiem decyzyjnym. Powstanie ona w wyniku połączenia kilku instytucji” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej RP podczas wystąpienia otwierającego konferencje branży obronnej Defence24 Day.

gov.pl
W Polsce powstanie Agencja Uzbrojenia

Fot. Roman Niedźwiecki

We wtorek 22 września w Warszawie szef MON RP uczestniczył w konferencji Defence24 Day, poświęconej strategicznym aspektom obronności państwa w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Wydarzenie jest miejscem debaty i wymiany doświadczeń decydentów politycznych, przedstawicieli administracji publicznej, kierownictwa Sił Zbrojnych RP oraz ekspertów z przemysłu zbrojeniowego.

„Wojsko Polskie stanowi podstawę i fundament, na którym zbudowany jest cały system bezpieczeństwa naszego państwa, dlatego musi być także modernizowane. Ostatnie lata to dynamiczny i konsekwentny rozwój Sił Zbrojnych RP. Wojsko zostało wyposażone w m.in. system Patriot, rakiety Himars oraz została podpisana umowa w sprawie kupna F-35. Ponadto ponad 60% zamówień Ministerstwa Obrony Narodowej w roku 2019 zostało skierowanych do polskiego przemysłu zbrojeniowego. To jest fakt i chciałbym żebyśmy o tym pamiętali” – przypomniał szef MON.

Minister na konferencji defence24
Fot. MON

„Bardzo wiele zadań stanęło przede mną kiedy zostałem powołany na urząd ministra obrony narodowej i przykłady wymienione na wstępie tj.: liczebność wojska, modernizacja sprzętu świadczą o tym, że osiągnęliśmy wiele, ale to jeszcze zbyt mało. Wyzwania które stoją przed nami są wciąż aktualne. Dlatego z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję organizatorom za stworzenie możliwości debaty do przedstawienia projektu dotyczącego powołania Agencji Uzbrojenia oraz poruszenia innych tematów ściśle związanych z bezpieczeństwem Polski” – powiedział szef MON.

Głównym założeniem reformy systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego, o którym mówił szef MON podczas konferencji jest konsolidacja rozproszonych po resorcie obrony narodowej zadań, tak aby jak najwięcej kompetencji skupić w jednym ośrodku decyzyjnym.

„Chciałbym skorzystać z Państwa wiedzy i skorzystać z Państwa uwag. Szczególnie jedną kwestię chciałbym poddać Państwa uwadze – to jest odległość polskiego przemysłu zbrojeniowego – chodzi mi tu o PGZ. Są możliwe dwie drogi  – jest możliwa droga taka, jak była przez ostatnie lata, czyli podległość PGZ Ministerstwu Obrony Narodowej. Jest też możliwość taka, aby PGZ podlegał tak jak od początku tego roku Ministerstwu Aktywów Państwowych” – mówił szef MON.

Minister w trakcie swojego wystąpienia przedstawił najważniejsze założenia dotyczące funkcjonowania Agencji Uzbrojenia, która miałaby w przyszłości zająć się całym procesem pozyskiwania sprzętu dla Wojska Polskiego. 

Zgodnie z nowymi założeniami Agencja Uzbrojenia będzie zaangażowana w cały proces nabywania sprzętu wojskowego, począwszy od identyfikacji produktów spełniających wymagania operacyjne, poprzez przeprowadzenie postępowania przetargowego, negocjacje i zawieranie umów, nadzór nad jakością i użytkowaniem, promocję polskiego sprzętu wojskowego na rynkach zagranicznych i jego wycofywanie z użycia.  W struktury Agencji Uzbrojenia wejdą w całości obecne Inspektorat Uzbrojenia, Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych oraz Biuro do Spraw Umów Offsetowych. Przejmie także część kompetencji Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, Agencji Mienia Wojskowego, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Departamentu Polityki Zbrojeniowej.

Jak zaznaczył szef MON niezbędna jest także zmiana procedury zakupów na rzecz Wojska Polskiego. „Powód podstawowy – ta procedura, która dziś obowiązuje została skrojona dla potrzeb modernizacyjny w wysokości 2 mld zł. Dziś budżet modernizacyjny zarówno Inspektoratu Uzbrojeni, jak
i Inspektoratu Wsparcia SZ jest dziesięciokrotnie większy, a więc ten system jest po prostu niewydolny. Tak jak mówiłem zbyt wiele podmiotów zaangażowanych powoduje rozmywanie się odpowiedzialności i powoduje, że ten proces też nie jest efektywny. Agencja Uzbrojenia byłaby jedynym ośrodkiem decyzyjnym w sprawie zakupów sprzętu dla wojska polskiego” – poinformował szef MON. 

Agencja Uzbrojenia będzie szczegółowo weryfikować potrzeby dla Wojska i urealniać wymagania. „Naszym zadaniem jest też racjonalne, gospodarne wydawanie pieniędzy. Musimy osiągnąć nasz cel. Musimy doprowadzić do tego żeby Wojsko Polskie było wyposażone w nowoczesny sprzęt. Natomiast musimy też racjonalnie podchodzić do tych spraw i eliminować to wszystko co powoduje bezpodstawne zwiększanie kosztów” – podkreślał minister. 

„Moim  podstawowym zadaniem, moją misją, jako ministra obrony narodowej jest zrealizowanie wielu celów. Pierwszym jest to, że Wojsko Polskie musi być liczniejsze – tak się dzieje.  (…) Drugi cel to silniejsze osadzenie Rzeczypospolitej w ramach sojuszu NATO, a szczególnie w relacjach z USA. Tu też mamy wydarzenie, które ma charakter epokowy – zostały podpisane dwie deklaracje przez prezydentów Pana Andrzeja Dudę najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych RP oraz Prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w sprawie wzmocnienia obecności amerykańskiej w Polsce” – powiedział szef MON. 

Minister Błaszczak podkreślił, że niewątpliwie mamy do czynienia z realnym zagrożeniem, odtwarzania imperium rosyjskiego, następstwem którego jest agresywna polityka rosyjska, dlatego zasadniczym elementem, na którym oparte jest bezpieczeństwo naszej ojczyzny jest Wojsko Polskie oraz wzmacnianie zdolności obronnych naszej ojczyzny.

Tematem przewodnim konferencji była reforma systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego i uzbrojenia dla Sił Zbrojnych RP, a także reforma procesu rekrutacji do wojska polskiego i zagrożenia cyberprzestrzeni. 

PODCASTY I GALERIE