W Polsce maturę z litewskiego będzie zdawało 19 osób

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych w Polsce przystąpią w środę do egzaminów pisemnych z języków narodowych - białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego.

zw.lt
W Polsce maturę z litewskiego będzie zdawało 19 osób

Fot. Ewelina Mokrzecka

Odbędą się też egzaminy z kaszubskiego i łemkowskiego oraz z różnych przedmiotów zdawanych w językach obcych.

Z danych CKE wynika, że wśród abiturientów zdających matury z języków mniejszości narodowych najliczniejszą grupę stanowią piszący egzamin z języka białoruskiego – 168 osób, litewski ma zdawać 19 osób.

Litewski na poziomie rozszerzonym chce zdawać 17 osób.

PODCASTY I GALERIE