• Świat
  • 21 czerwca, 2013 8:47

W dezyderacie polityków Sejmu RP – o oczekiwaniach polskiej mniejszości na Litwie

Do uwzględniania postulatów polskiej mniejszości na Litwie w rozmowach z litewskimi władzami wezwała wczoraj (20 czerwca) Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP komisja łączności z Polakami za granicą polskiego sejmu. Wśród postulatów wymienia m.in. powstanie konsulatu honorowego w Solecznikach.

PAP
W dezyderacie polityków Sejmu RP – o oczekiwaniach polskiej mniejszości na Litwie

Fot. sejm.gov.pl/Krzysztof Białoskórski

„Komisja zwraca się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby w swojej polityce wobec Litwy, szczególnie podczas rozmów z rządem litewskim, uwzględniło postulaty polskiej mniejszości w zakresie realizacji przez stronę litewską postanowień traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republika Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy z 26 kwietnia 1994 roku” – brzmi fragment dezyderatu, przyjętego przez komisję.

Znajdują się w nim postulaty przedstawicieli organizacji polonijnych z Litwy, które zostały przedstawione posłom komisji łączności podczas ich wizytacji w Solecznikach.

Posłowie w wystąpieniu do MSZ podkreślają, że środowiska polonijne postulują „zachowanie symetrii w zapewnieniu praw mniejszości w Polsce i na Litwie”.

Komisja zwraca uwagę, że Polacy na Litwie apelują do polskiego rządu o poparcie dla parlamentarzystów i członków rządu litewskiego pochodzenia polskiego w kwestii przestrzegania zapisów polsko-litewskiego traktatu.

W tym kontekście posłowie piszą m.in. o prawie do używania imion i nazwisk w języku ojczystym, dopuszczeniu do używania języka mniejszości narodowej w urzędach, szczególnie w regionach gdzie znajdują się duże skupiska Polonii, rozszerzeniu możliwości nauki języka polskiego w szkołach.

W dezyderacie podkreślono, że polska mniejszość wyraża oczekiwanie, że polski rząd „będzie konsekwentnie wnioskował do rządu litewskiego o przywrócenie praw i udogodnień w obszarze edukacji dla uczniów z mniejszości polskiej”, zwiększy środki na inwestycje oświatowe, oraz że podtrzyma stałe finansowanie polskich mediów na Litwie i podejmie starania, aby polskie media były bardziej dostępne na Litwie.

W dezyderacie znalazł się też postulat Polonii, aby rząd „podjął realne działania mające na celu rozwój kontaktów gospodarczych polskiej mniejszości z przedstawicielami z Polski”. Ułatwić to miałoby powołanie konsulatu honorowego w Solecznikach.

PODCASTY I GALERIE