• Świat
  • 6 grudnia, 2018 18:10

W 2020 r. planowane jest zakończenie budowy Domu Polskiego we Lwowie

Zakończenie budowy Domu Polskiego we Lwowie planowane jest w 2020 r. - poinformował w środę w Sejmie prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski. Jak podkreślił, zmieniono wykonawcę budowy, ponieważ dotychczasowy nie gwarantował „dobrego wykonania specjalistycznych robót”.

PAP
W 2020 r. planowane jest zakończenie budowy Domu Polskiego we Lwowie

Fot. Małgorzata Kozicz

W środę odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Łączności z Polonią i Polakami za granicą, podczas którego przedstawiono informację Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na temat budowy Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego – Domu Polskiego we Lwowie.

Według koordynator projektu budowy Domu Polskiego we Lwowie Anny Kwiatkowskiej, do końca 2019 roku inwestycja powinna osiągnąć tzw. stan deweloperski, a w 2020 roku planowane są prace wykończeniowe. Powierzchnia budynku ma wynieść ok 17,5 tys. metrów kwadratowych, a planowany koszt inwestycji to ok. 43 mln zł. Pierwotny projekt zakładał, że budynek będzie znacznie mniejszy – miał mieć ok. 7,5 tys. metrów i kosztować ok. 12 mln zł.

„Na dzień dzisiejszy nasze transporty dotarły na plac budowy i docierają kolejne. Wykonawca jest przygotowany na pojawienie się ujemnych temperatur; wszystkie fronty robót są zabezpieczone w sposób umożliwiający wywiązywanie się z terminów” – powiedział Bonisławski. Zapewnił, że wszystkie zaplanowane na rok 2018 prace zostaną wykonane, a dotacja przyznana na tę inwestycję na bieżący rok przez Senat – 8,5 mln zł – zostanie rozliczona, pieniądze będą wydane.

Bonisławski poinformował też, że Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w październiku br. zlecił wykonanie projektu aranżacji wnętrz Pracowni Małeccy-Biuro Projektowe. Jak mówił, do końca 2018 r. powstanie koncepcja wystroju wnętrz, wraz z wizualizacjami, która będzie konsultowana z przedstawicielami Senatu, jak i organizacji polonijnych we Lwowie. „Po akceptacji koncepcji wnętrz, w pierwszej połowie 2019 r. powstaną projekty wykonawcze do całości aranżacji przestrzeni” – mówił prezes Stowarzyszenia.

Poinformował też, że Stowarzyszenie „po wykonaniu szczegółowej analizy” podjęło decyzję o zmianie polskiej firmy wykonującej budowę. „Stwierdziliśmy, że dotychczas pracująca na budowie firma ABM Wschód nie gwarantuje dobrego wykonania bardziej skomplikowanych, specjalistycznych robót polegających na montażu bardzo zaawansowanych technologicznie instalacji” – mówił. Jak zaznaczył, Stowarzyszenie „po przeprowadzeniu stosownych rozmów dokonało wyboru najlepszej oferty” i wybrano nowego wykonawcę, polską firmę MRSystem.

Konsul RP we Lwowie Rafał Wolski ocenił, że niezbędne jest „stworzenie rozsądnej formuły zarządzania Domem Polskim we Lwowie tak, aby nie był to wieczny odbiorca dotacji, ale żeby była to instytucja, która owszem dzięki dotacjom, ale też dzięki rozsądnemu zarządzaniu ma szanse uzyskać bilansów zerowy kosztów i zysków”. „Nikt nie oczekuje, że Dom Polski ma zarabiać, ale żeby była to instytucja, która będzie funkcjonować na rozsądnych zasadach ekonomicznych” – zaznaczył Wolski.

Bonisławski poinformował, że 35-40 proc. powierzchni budynku to przestrzeń zarezerwowana na cele komercyjne – część restauracyjną i hotelową, która powinna przynosić dochód. Częściowo taki charakter będzie mieć też sala koncertowa i sale konferencyjne, które znajdą się w budynku – dodał.

Posłowie pytali, kto będzie formalnym właścicielem budynku, „którego inwestorem jest Stowarzyszenie +Wspólnota Polska+ i który powstaje z pieniędzy Senatu, czyli z pieniędzy polskiego podatników”.

Bonisławski powiedział, że „wyrażając deklarację co do tego, że decyzję o formie własności, czy użytkowania powinno podjąć państwo polskie, wyrażałem przekonanie Stowarzyszenia +Wspólnota Polska+, że to państwo polskie jest decydentem, co do ostatecznego kształtu formy własności”.

Jak mówił, nie jest tak, że kierowane przez niego Stowarzyszenie „buduje coś dla siebie”. „Jeżeli Senat, bądź instytucje do tego powołane, że jest jakaś forma własności, że ma tym zarządzać na przykład MSZ, bądź spółka Skarbu Państwa, bądź fundacja, to ze strony Stowarzyszenia +Wspólnota Polska+ będzie tylko wsparcie do tego” – powiedział Bonisławski.

Dyrektor Biura Polonijnego Senatu Grzegorz Seroczyński poinformował, że na mocy umowy zawartej między Federacją Organizacji Polskich na Ukrainie, Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i Radą miasta Lwowa zarządcą i użytkownikiem Domu Polskiego we Lwowie będzie Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie.

Pytany przez posłów, czy możliwe w związku z tym jest to, o czym wcześniej mówił Bonisławski, że formuła właścicielska może być w każdej chwili zmieniona przez polskie państwo, odparł, że nie jest tego pewien. Zaznaczył, że trójstronna umowa, którą przywołał, została zawarta w 2014 r., kiedy fundusze na rzecz Polonii były w gestii MSZ.

Posłowie zdecydowali, że pytania, które padały na posiedzeniu komisji zostaną w formie pisemnej skierowane do m.in. Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

PODCASTY I GALERIE