• Świat
  • 26 września, 2019 10:08

Vilnius stanie się Wilnem. Zmiany na znakach drogowych w Polsce

Już niedługo "Vilnius" na znakach drogowych w Polsce zamieni się w "Wilno" - nazwa w języku oryginalnym będzie podawana w nawiasie. To realizacja rozporządzenia ministra infrastruktury Polski.

gov.pl
Vilnius stanie się Wilnem. Zmiany na znakach drogowych w Polsce

„Powinniśmy pamiętać, że nazwy miejscowości w krajach sąsiednich mają często również polskie brzmienie. Dzięki przygotowanej przez nas zmianie w prawie pojawią się one wreszcie na drogowskazach przy naszych drogach. Wprowadzanie nowego oznakowania rozpoczynamy od podkarpackiego odcinka autostrady A4” – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W pierwszej kolejności nowe oznakowanie będzie wdrażane na autostradzie A4 (do 1 listopada 2019 roku). Znaki drogowe w całej Polsce zostaną zmienione do końca 2028 roku. Zmiany w oznakowaniu nie będą wymagały wymiany tablic. Dostosowanie znaków drogowych będzie następowało stopniowo, przy uwzględnieniu ich bieżącego utrzymania i zmieniającej się sieci dróg. Pozwoli to zarządcom dróg na uniknięcie dodatkowych kosztów.

Jak mówią inicjatorzy pomysłu, podawanie nazw dużych zagranicznych miast w języku polskim i języku oryginalnym będzie dużym ułatwieniem dla osób, które nie znają pisowni nazw zagranicznych miast w języku państwa, na terenie którego są położone.

Nazwy miejscowości będą zapisywane w jednym wierszu, w następującej kolejności: nazwa w języku polskim oraz nazwa w języku oryginalnym, podana w nawiasie. Jeżeli natomiast nazwa w języku oryginalnym ma tożsamą pisownię z nazwą po polsku, albo gdy nazwa w języku oryginalnym nie ma odpowiednika w języku polskim, umieszcza się tylko nazwę w języku oryginalnym i nie stosuje się nawiasu. Na znaku, z prawej strony nazwy miasta w sąsiednim państwie, podawany będzie również znak oznaczający to państwo w ruchu międzynarodowym, np. Lwów (L’viv) UA, Wilno (Vilnius) LT.

Nazwy geograficzne w języku polskim będą stosowane w pisowni ustalonej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, działającą przy Głównym Geodecie Kraju.

PODCASTY I GALERIE