• Świat
  • 23 września, 2018 7:07

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy zakończył obrady

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski 22 września 2018 r. zamknął debatę w parlamencie podsumowującą V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy słowami „dobrze jest być Polakiem w Polsce i za granicą”. Podkreślił, że ten Zjazd był najważniejszym wydarzeniem polonijnym tej kadencji Senatu. Obiecał, że jeśli jego formacja polityczna wygra następne wybory parlamentarne, odbędzie się zjazd młodej Polonii świata.

zw.lt
V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy zakończył obrady

Fot. saenat.gov.pl

Marszałek zaznaczył, że troska o młode pokolenie Polonii przewijała się przez cały zjazd. Podziękował za to, że przedstawiciele Polonii przyjęli zaproszenie na ten zjazd, podziękował za dialog i debatę. Podkreślił, że postulaty zgłaszane w ramach wszystkich forów zjazdowych będą brane pod uwagę przy konstruowaniu programu współpracy z Polonią na przyszłość .

„Wiele na tym Zjeździe mówiliśmy o tym, co nas łączy, choć Polonia jest bardzo zróżnicowana: są tacy, którzy odnieśli sukces, ale i tacy, o których musimy pamiętać, którzy potrzebują wsparcia – bezdomni, dlatego będziemy oferować im pomoc charytatywną” – powiedział marszałek.

Marszałek odniósł się też do sprawozdań z obrad forów tematycznych. Zapowiedział, że więcej niż dotąd młodych Polaków z zagranicy będzie mogło przyjeżdżać do Polski na wypoczynek wakacyjny. Zgodził się z koniecznością zwiększenia liczby staży dla młodych polonijnych naukowców w Polsce. Zapowiedział też wydanie kompendium wiedzy w pigułce dla Polonii zawierającej najważniejsze informacje z historii, kultury, tradycji polskiej, które będą dwujęzyczne. Zapowiedział nowe projekty dla Polonii z Ameryki Południowej, której młode pokolenie traci kontakt z macierzą. Podkreślił, że drogowskazem, jak kształtować relacje z Polonią i Polakami za granicą pozostaną prof. Andrzej Stelmachowski i Maciej Płażyński, którzy tak wiele zrobili dla łączności z naszymi rodakami żyjącymi poza krajem.

W ocenie przewodniczącego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza Bonisławskiego Zjazd był najważniejszym wydarzeniem polonijnym w tym roku, w tej kadencji Senatu, które zgromadziło przedstawicieli z całej Polonii świata. Podkreślił, że Zjazd był wydarzeniem, o którym za pośrednictwem mediów, dowiedziała się opinia publiczna w kraju. Wskazał na wagę spotkań przedstawicieli Polonii z prezydentem Andrzejem Dudą i na powagę, z jaką premier Mateusz Morawiecki traktuje sprawy Polonii. Przypomniał o priorytetach, które we współpracy z Polonią i Polakami za granicą nakreślił marszałek Senatu. Wyraził przekonanie, że fora zjazdowe posłużą do budowy programu współpracy Polonii z macierzą. Dodał, że w 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości przypomniano o wkładzie Polonii w jej odzyskanie.

Teresa Berezowska, przewodnicząca Rady Polonii Świata podkreśliła, w kontekście swojego powitalnego przemówienia, w którym mówiła co łączy Polaków za granicą z ojczyzną, że teraz łączy nas V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. ”Łączy nas nasza polonijna działalność, wiara, nadzieja na przyszłość, ale też odnowienie lub nawiązanie nowych znajomości, łączy nas pieśń „Jeszcze Polska nie zginęła” – powiedziała przewodnicząca. Dodała, że „czujemy dumę, wspominamy naszą historię i przodków – łączymy się”.

Podkreśliła, że Polonia różni się, ale najważniejsze jest, by zachować wzajemny szacunek.

Helena Miziniak podsumowując obrady forum organizacji polonijnych wskazała, że potrzebne są w życiu polonijnym struktury organizacyjne, z którymi będą rozmawiać i liczyć się władze krajów zamieszkania Polonii. Mówiła też o potrzebie pomocy tej części Polonii, której się nie powiodło poza granicami, która ma problemy z odnalezieniem się w życiu na Zachodzie. Marek Domaradzki z forum kultury podkreślił, że postulowano konsolidację różnych środowisk polonijnych wokół projektów artystycznych, wsparcie liderów kultury, utworzenie narodowej szkoły tańców ludowych, stworzenie w kraju muzeum dorobku kultury polskiej w świecie. Tadeusz Pilat podkreślił, że w ostatnim czasie wzrosła liczba dzieci i młodzieży uczącej się języka polskiego poza granicami ze 160 tysięcy do 200 tysięcy. Wskazał jednak, że polskie środowiska poza granicami borykają się z brakiem nauczycieli. Postulował uruchomienie studiów i stypendiów dla polonijnych nauczycieli, zwiększenie liczby dzieci przyjeżdżających do Polski, dostosowanie podręczników do kompetencji językowych uczniów poza granicami.

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy zakończy w niedzielę masza św. w intencji Polonii i Polaków z Zagranicy w Świątyni Opatrzności Bożej. Ponad 600 uczestników przez trzy dni obradowało w forach tematycznych, debatując o problemach i wyzwaniach stojących przed strukturami polonijnymi w ramach forum organizacji, o polonijnej kulturze, edukacji, nauce, sporcie i turystyce, polonijnym duszpasterstwie oraz mediach. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Senat w ramach środków na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Jego współorganizatorem jest stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

PODCASTY I GALERIE