• Świat
  • 10 stycznia, 2017 16:17

Uroczystości pogrzebowe Longina Komołowskiego

W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe działacza Solidarności, posła, wicepremiera i ministra pracy w rządzie Jerzego Buzka, prezesa Wspólnoty Polskiej Longina Komołowskiego. Zmarłego 30 grudnia ub.r. polityka żegna m.in. prezydent Andrzej Duda.

PAP
Uroczystości pogrzebowe Longina Komołowskiego

Fot. PAP/Radek Pietruszka

Uroczystości rozpoczęły się od pożegnania modlitewnego i mszy św. pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza. Pogrzeb ma charakter państwowy.
Biskup Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Emigracji Polskiej powiedział podczas homilii, że zmarły był człowiekiem Solidarności. – Tej instytucjonalnej, zawodowej, związkowej, ale i takiej ludzkiej, prostej, codziennej, zwyczajnej. Doświadczali jej różni ludzie: i osoby niepełnosprawne, robotnicy, rolnicy i Polacy poza granicami kraju – mówił biskup Lechowicz. Duchowny dodał, że zmarły troszczył się o Polonię rozsianą po całym świecie. – Zależało mu na tym, by państwo polskie traktowało Polaków żyjących poza granicami naszej ojczyzny jako część integralną naszego narodu. I równocześnie na tym, aby Polacy żyjący zdala od ojczystej ziemi wciąż pogłębiali swoją tożsamość polską – zaznaczał biskup Wesław Lechowicz.

Zmarłego działacza Solidarności, ministra pracy i wicepremiera, prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska żegnają także m.in. prezes NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, b. premier Jerzy Buzek i członkowie jego rządu, Marian Krzaklewski.
Longin Komołowski będzie drugim, po Krzysztofie Skubiszewskim, politykiem III RP, który zostanie pochowany w Panteonie Wielkich Polaków w krypcie pod Świątynią Opatrzności Bożej w Wilanowie.

Longin Komołowski był uczestnikiem strajków w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego w grudniu 1970 i styczniu 1971 oraz w 1980 i 1981 roku. Działał m.in. w NSZZ „Solidarność”, od 1990r. pełnił funkcję przewodniczącego Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. W rządzie Jerzego Buzka pełnił funkcję szefa resortu pracy, a także wiceprezesa Rady Ministrów. W Sejmie zasiadał także jako poseł Akcji Wyborczej Solidarność.

Od czerwca 2010 r. Komołowski był prezesem Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Był odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia i Krzyżem Wolności i Solidarności.

PODCASTY I GALERIE