• Świat
  • 30 kwietnia, 2013 9:24

UNICEF: Codziennie dzieci umierają przez brak dostępu do czystej wody.We wrześniu Światowy Tydzień Wody

Codziennie ok. 2 tys. dzieci poniżej pięciu lat umiera z powodu biegunki; ok. 90 proc. tych zgonów związanych jest z brakiem dostępu do czystej wody, urządzeń sanitarnych i nieprzestrzeganiem podstawowych zasad higieny - alarmuje UNICEF.

PAP
UNICEF: Codziennie dzieci umierają przez brak dostępu do czystej wody.We wrześniu Światowy Tydzień Wody

Prawie 90 proc. zgonów dzieci spowodowanych przez biegunkę związanych jest bezpośrednio z zanieczyszczoną wodą, brakiem kanalizacji lub niedostateczną higieną. Choć liczba zgonów spadła z 1,2 mln osób w 2000 r. do około 760 tys. osób w 2011 r., UNICEF podkreśla, że liczba ta jest nadal zbyt duża.

 Na całym świecie 783 mln osób żyje bez dostępu do wody pitnej: 119 mln w Chinach, 97 mln w Indiach, 66 mln w Nigerii, 36 mln w Demokratycznej Republice Konga, a 15 mln w Pakistanie.

Dane UNICEF wskazują, że około połowa zgonów wśród dzieci poniżej piątego roku życia ma miejsce w pięciu krajach: Indiach, Nigerii, Demokratycznej Republice Konga, Pakistanie i Chinach, a jedna trzecia z nich – w dwóch krajach: Indiach (24 proc.) i Nigerii (11 proc.). Znacząca część populacji nie ma tam dostępu do pewnych źródeł wody i zmodernizowanych urządzeń sanitarnych.

„Czasami tak bardzo skupiamy się na dużych liczbach, że nie dostrzegamy ludzkiej tragedii, która kryje się za tymi statystykami. Cały świat byłby z pewnością wstrząśnięty, gdyby w wypadku 90 szkolnych autobusów zginęli wszyscy ich mali pasażerowie. Dokładnie tyle samo dzieci umiera każdego dnia z powodu braku dostępu do czystej wody, urządzeń sanitarnych i nieprzestrzegania zasad higieny” – podkreśla Sanjay Wijesekera, koordynator programu ds. wody, warunków sanitarnych i higieny w UNICEF.

Organizacja przypomina, że na całym świecie 783 mln osób żyje bez dostępu do wody pitnej: 119 mln w Chinach, 97 mln w Indiach, 66 mln w Nigerii, 36 mln w Demokratycznej Republice Konga, a 15 mln w Pakistanie.

Statystyki dotyczące dostępu do urządzeń sanitarnych są jeszcze gorsze. W Indiach 814 mln osób nie ma dostępu do zmodernizowanych sanitariatów, w Chinach – 477 mln, w Nigerii – 109 mln, w Pakistanie – 91 mln, a w Demokratycznej Republice Konga – 50 mln. Zdaniem UNICEF bezpieczne ujęcia wody i zmodernizowane urządzenia sanitarne pozwoliłyby na zmniejszenie umieralności dzieci w tych krajach.

Wijesekera podkreśla, że postęp osiągnięty w ostatnich dekadach to dowód na to, że przy dobrej woli polityków i dzięki odpowiednim inwestycjom, każde dziecko będzie mogło uzyskać dostęp do czystej wody i urządzeń sanitarnych w ciągu jednego pokolenia.

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r. Rok 2013 został ustanowiony Międzynarodowym Rokiem Współpracy w Dziedzinie Wody; koordynatorem obchodów jest UNESCO. Oficjalnym sloganem Międzynarodowego Roku Współpracy w Dziedzinie Wody jest „Water, water everywhere, only if we share” – wzywające wspólnotę międzynarodową do współpracy na rzecz upowszechnienia dostępu do wody. Wymyśliła je 23-letnia Hinduska, mieszkanka Delhi, która wygrała międzynarodowy konkurs ogłoszony przez ONZ. W dniach 1-6 września obędzie się Światowy Tydzień Wody.

PODCASTY I GALERIE