• Świat
  • 19 października, 2022 12:05

Unia potwierdza zobowiązanie do pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za zbrodnie na Ukrainie

Unia Europejska potwierdza swoje stanowcze zobowiązanie do pociągnięcia Rosji oraz wszystkich sprawców i wspólników do odpowiedzialności za zbrodnie wojenne na Ukrainie – czytamy w projekcie konkluzji szczytu unijnych przywódców, który rozpocznie się w czwartek.

PAP
Unia potwierdza zobowiązanie do pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za zbrodnie na Ukrainie

fot. domena publiczna

„Zbrodnie wojenne popełnione na Ukraińcach, na które jest coraz więcej dowodów, oraz ciągłe niszczenie infrastruktury cywilnej są rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego. Unia Europejska potwierdza swoje stanowcze zobowiązanie do pociągnięcia Rosji oraz wszystkich sprawców i wspólników do odpowiedzialności, a także silne poparcie dla śledztw prowadzonych przez prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego” – czytamy w projekcie konkluzji szczytu Rady Europejskiej.

Unijni przywódcy mają też potępić masowe rosyjskie ataki rakietowe i dronów wymierzone w ludność cywilną, obiekty cywilne i infrastrukturę; aneksję obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego; a także potwierdzić pełne poparcie dla niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

„Zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i prawem międzynarodowym Ukraina korzysta z przyrodzonego prawa do samoobrony przed rosyjską agresją. Ma prawo do wyzwolenia i odzyskania pełnej kontroli nad wszystkimi okupowanymi terytoriami w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Rada Europejska domaga się, aby Rosja natychmiast, całkowicie i bezwarunkowo wycofała wszystkie swoje siły zbrojne z całego terytorium Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową, zgodnie z żądaniem Zgromadzenia Ogólnego ONZ, oraz by Rosja zaprzestała wszelkich ataków hybrydowych na Ukrainę” – mają wezwać szefowie państw i rządów Unii.

Wyrażą też gotowość nakładania dalszych sankcji na Rosję oraz wspierania Ukrainy tak długo, jak to będzie potrzebne.

Rada Europejska ma również wezwać władze białoruskie do zaprzestania umożliwiania Rosji prowadzenia agresji, poprzez zezwolenie rosyjskim siłom zbrojnym na korzystanie ze swojego terytorium.

W rozdziale dotyczącym energii unijni przywódcy zadeklarują jedność i determinację w celu ochrony swoich obywateli i przedsiębiorstw.

„W świetle trwającego kryzysu należy przyspieszyć i zintensyfikować wysiłki na rzecz zmniejszenia popytu, zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, obniżenia cen energii dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w całej Unii, a także należy zachować integralność jednolitego rynku” – zaapelują.

Zlecą też Komisji Europejskiej i Radzie UE: opracowanie do początku 2023 r. uzupełniającego punktu referencyjnego cen gazu, który będzie „dokładniej odzwierciedlał warunki na rynku gazu”; zbadanie tymczasowego dynamicznego korytarza cenowego w transakcjach na gaz ziemny w celu ograniczenia cen; zaproponowanie „tymczasowych unijnych ram ograniczających ceny gazu w produkcji energii elektrycznej”; poprawienie funkcjonowania rynków energii w celu zwiększenia ich przejrzystości; przyspieszenie i uproszczenie procedur wydawania pozwoleń w celu rozwoju odnawialnych źródeł energii i powiązanych sieci; zapewnienie środków na rzecz solidarności energetycznej w przypadku zakłóceń w dostawach gazu na poziomie krajowym, regionalnym lub unijnym.

Unijni liderzy mają też zwrócić uwagę na ciągłe traktowanie przez Rosję żywności jako broni.

„Rosja (…) ponosi wyłączną odpowiedzialność za wywołany przez nią światowy kryzys bezpieczeństwa żywnościowego. Agresja spowodowała zakłócenia w produkcji rolnej, łańcuchach dostaw i handlu, które doprowadziły do bezprecedensowych wzrostów światowych cen żywności i nawozów. (…) Rada Europejska popiera apel Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych o przedłużenie Inicjatywy ONZ na rzecz Zboża Czarnomorskiego poza obecny okres, który kończy się w listopadzie. Sankcje UE wobec Rosji nie zabraniają eksportu produktów rolno-spożywczych” – czytamy w projekcie konkluzji.

Oprócz tego, Rada Europejska potępi akty sabotażu wymierzone w infrastrukturę krytyczną, przywołując przykład gazociągów Nord Stream. „Unia Europejska w sposób zjednoczony i zdecydowany zareaguje na każde umyślne zakłócenie (działania) infrastruktury krytycznej lub inne działania hybrydowe. Rada Europejska wzywa państwa członkowskie do podjęcia pilnych i skutecznych środków oraz do współpracy ze sobą, Komisją i innymi odpowiednimi podmiotami w celu zwiększenia odporności infrastruktury krytycznej” – wezwą uczestnicy szczytu.

PODCASTY I GALERIE